Dzisiaj jest: roku
Logo
img

Informacje organizacyjne dotyczące roku 2017

 1. Składki członkowskie – 2017 – termin do końca marca 2017
  Składki członkowskie na rok 2017 nie ulegają zmianie i wynoszą:
  • składka członkowska 20 zł od członka
  • składka od rodziny pszczelej 1 zł
 2. Akcja SZTANDAR – akcja jednorazowa – termin do końca marca 2017
  • JUBILEUSZ SZTANDARU – 0,50zł/od rodziny pszczelej
   Z uchwały RZP w Częstochowie z dnia 12.10.2016:
   1. Z okazji przypadającego w 2017 roku Jubileuszu 20-lecia Sztandaru Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie postanawia się dokonać renowacji Sztandaru i zorganizowania uroczystości Jubileuszowej w III kwartale 2017 roku.
   2. Postanawia się wystosować apel do pszczelarzy członków RZP w Częstochowie, za pośrednictwem Kół Pszczelarzy, o wpłaty na ten cel w wysokości 0,50zł pomnożone przez liczbę posiadanych rodzin pszczelich z oznaczeniem tytułu wpłaty: cele statutowe – sztandar.
   3. Koła Pszczelarzy partycypujące w finansowaniu uroczystości Jubileuszu dokonają wbicia w drzewiec sztandaru pamiątkowego gwoździa sztandarowego a wszyscy zaangażowani pszczelarze zostaną wpisani do księgi fundatorów.
 3. Ubezpieczenie OC pasiek wynosi 5 zł od pasieki liczącej do 50 rodzin pszczelich, powyżej tej liczby składka ubezpieczenia wzrasta o następne 5 zł. Jeśli pasieka do 50 uli stoi w różnych miejscach, to składkę płaci się za każde miejsce stacjonowania.
  Składki i ubezpieczenia OC wpłacamy na konto RZP w Częstochowie w banku:
  RAIFFEISEN POLBANK SA - Oddział w Częstochowie,
  NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
  W tytule wpłaty prosimy podać jakiego Koła dotyczy oraz określić składki lub ubezpieczenie. Termin przekazania składek na ubezpieczenie – 30 kwietnia 2017r. Na ubezpieczenie należy sporządzić odrębną listę z zaznaczeniem czy pasieka jest stacjonarna lub wędrowna.
  Ubezpieczenie od innych zdarzeń losowych (np. zatrucie, kradzież, dewastacja…) pszczelarze mogą zawierać indywidualnie na zasadach promocyjnych z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, dokumentując członkostwo w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Częstochowie
 4. Przypominamy, że do końca marca winny się odbyć Walne Zebrania Kół , z których protokoły i sprawozdania finansowe za rok 2016 winny być przekazane do biura RZP niezwłocznie, najpóźniej do końca marca 2017.
 5. Szkolenie – 2017   w szkoleniach mogą nastąpić zmiany – proszę śledzić stronę internetową

  W miesiącu marcu 2017r. zaplanowano szkolenia – zapisy do 30 stycznia 2017:
  Temat:
  1. Gospodarka pasieczna – dr Wiesław Londzin – 3 godziny
  2. Najczęściej występujące chorób pszczół w ujęciu najnowszych badań monitoringowych – dr n. wet. Maria Zoń, – 3 godziny
  3. Sprzedaż bezpośrednia miodu i produktów pszczelich – Andrzej Adamczyk – 1 godzina
   Terminy – miejsca – rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00
   4 marca 2017 – Lelów – Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie ul. Szczekocińska 31 – wpisowe 10zł
   5 marca 2017 – Praszka – restauracja „WERONA” ul. Kaliska 72 – wpisowe 10 zł
   11 marca 2017 – Częstochowa – ul. Mąkoszy 1 (Dom św. Kaspra – od ul. Żwirki-Wigury) – wpisowe 10 zł
   12 marca 2017 – Kłobuck – w Urzędzie Miasta i Gminy Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, – wpisowe 10zł
   25/26 marca 2017 – Zaborze Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Wing-Pol 42-310 Zaborze, ul. Olsztyńska 21a – wpisowe 100zł (pobyt z noclegiem)

   UWAGA! są jeszcze wolne miejsca w Zaborzu.

   Listy uczestników szkolenia zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer weterynaryjny oraz telefon kontaktowy prosimy przesłać do biura RZP w terminie do 30 stycznia 2017 roku.
 6. Zakupy sprzętu – 2017
  Od stycznia 2017 będzie można podpisywać umowy na zakup sprzętu – termin podpisywania umów do końca kwietnia 2017 – lub do wyczerpania kwoty dotacji.
  Dostarczenie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia zakupu - do 30 czerwca 2017 (do biura RZP).
 7. Zakupy pszczół – 2017
  Zakup matek pszczelich i odkładów będzie refundowany pod warunkiem, że został dokonany u hodowcy, który jest wpisany do wykazu prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego i zamieszczony na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl. Dodatkowo producenci odkładów muszą mieć rekomendację RZP w Częstochowie, którą na rok 2017 posiadają:
  Jerzy Lara – (Tel. 512 181 725) – oferta dla RZP - 250 szt.
  Eugeniusz Janeczek – (Tel. 504 533 525) – oferta dla RZP - 30 szt.
  Szymichowski Kazimierz – (Tel. 501 145 983) – oferta dla RZP - 50 szt.
  Bolik Damian – (Tel. 500 210 539) – oferta dla RZP - 20 szt.
  Wiesław Londzin – (Tel. 606 475 356) – oferta dla RZP - 31 szt.
  Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów do rozliczenia zakupu - do 21 lipca 2017
 8. Leki – 2017 Ostateczne rozliczenie – do 30 czerwca 2017.
 9. TERMINY do tyczące projektów na 2018 rok.
  1. Do 12 kwietnia 2017
  2. podać stan pasiek na 30.04.2017.
  3. złożyć zamówienie na sprzęt z podaniem nazwy sprzętu, ceny netto, oferty producenta
  4. złożyć zamówienie na matki i odkłady, podając rasę, linie pszczół i ofertę hodowcy
  5. określić zainteresowanie tematyką szkolenia

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c