Logo
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
img

Informacje organizacyjne dotyczące roku 2018

 1. Składki członkowskie na rok 2018 wynoszą:
  1. Część stała składki członkowskiej: 20 zł/rok od członka
  2. Część zmienna składki członkowskiej: 1,50 zł/rok od posiadanej rodziny pszczelej
  3. Zwyczajowo termin wpłat do końca marca 2018
 2. Ubezpieczenie OC pasiek wynosi 5 zł od pasieki liczącej do 50 rodzin pszczelich, powyżej tej liczby składka ubezpieczenia wzrasta o następne 5 zł.
  Termin przekazania składek na ubezpieczenie – 30 kwietnia 2018r.
  Na ubezpieczenie należy sporządzić odrębną listę z zaznaczeniem czy pasieka jest stacjonarna lub wędrowna.
 3. TERMINY dotyczące projektów na 2019 rok.
  Do 12 kwietnia 2018
  1. złożyć zamówienie na sprzęt z podaniem nazwy sprzętu, ceny netto, oferty producenta
  2. złożyć zamówienie na matki i odkłady, podając rasę, linie pszczół i ofertę hodowcy
  3. określić zainteresowanie tematyką szkolenia
 4. Do końca marca winny się odbyć Walne Zebrania Kół:
  • prosimy o zaplanowanie wręczenia znaczków organizacyjnych i legitymacji
  • prosimy o przeprowadzenie referendum związkowego w czasie zebrania (pismo przewodnie w załączeniu)
  • znaczki, legitymacje oraz karty do głosowania i druk protokołu z przeprowadzonego głosowania dostarczy Członek Zarządu RZP
  • materiały z Walnych Zebrań prosimy dostarczyć do biura RZP niezwłocznie po odbytym Walnym Zebraniu, najpóźniej do końca 10 kwietnia 2018.
 5. Szkolenie – 2018  Projekt zrealizowany

  W miesiącu lutym i marcu 2018r. zaplanowano szkolenia – zapisy do 30 stycznia 2018, wpisowe szkoleniowe - 10 zł
  Temat: Pszczoła miodna - zagrożenia i rozwój.
  • Najczęściej występujące choroby pszczół; rozpoznanie i zapobieganie. - dr n. wet. Anna Gajda – 5 godzin
  • Ewolucja pszczoły miodnej. – lek. wet. Olgierd Piotrowski – 1 godzina
  • Znaczenie i funkcjonowanie trutowiska. – Andrzej Adamczyk – 1 godzina
  Rozpoczęcie szkolenia godz. 10:00
  Planowane miejsca i terminy szkoleń:
  • 24.02.2018 - Karczma Koszwice k/Lublińca ul. Polna 1
  • 25.02.2018 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26, 42-230 Koniecpol
  • 10.03.2018 - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
  • 11.03.2018 - Remiza OSP Kruszyna, ul. Strażacka 2, 42-282 Kruszyna

  Harmonogram szkolenia

  Rozpoczęcie

  Przedstawiciel Zarządu RZP w Częstochowie

  10:00

  Najczęściej występujące choroby pszczół; rozpoznanie i zapobieganie

  dr n. wet. Anna Gajda SGGW

  wykład

  10:15 – 11:00

  przerwa

  11:00 - 11:10

  wykład

  11:10 – 11:55

  przerwa

  11:55 – 12:05

  wykład

  12:05 – 12:50

   

   

  posiłek

  12:50 – 13:15

  Najczęściej występujące choroby pszczół; rozpoznanie i zapobieganie

  dr n. wet. Anna Gajda SGGW

  wykład

  13:15 – 14:00

  przerwa

  14:00 – 14:10

  wykład

  14:10 – 14:55

   

   

  przerwa

  14:55 – 15:05

  Ewolucja pszczoły miodnej

  lek. wet. Olgierd Piotrowski

  wykład

  15:05 – 15:55

   

   

  przerwa

  15:55 – 16:05

  Znaczenie i funkcjonowanie trutowiska

  Andrzej Adamczyk

  wykład

  16:05 – 16:55

  Zakończenie – wręczenie certyfikatów

  Przedstawiciel Zarządu RZP w Częstochowie

  16:55
  Listy uczestników szkolenia zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer weterynaryjny oraz telefon kontaktowy prosimy przesłać do biura RZP w terminie do 30 stycznia 2018 roku.

  Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Unii Europejskiej.


ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 12-15
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57; tel.: 504 172 011; Mail: rzpcz@interia.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl