Dzisiaj jest: roku
Logo
img

Kliknij tytuł, aby rozwinąć / zwinąć

Biuro będzie czynne po Nowym Roku 2 stycznia 2019 w godz.: 10 - 14

 Spotkania opłatkowe w Kołach RZP

W kołach naszego regionu odbywają się spotkania opłatkowe pszczelarzy.
Mają one różny charakter, mniej lub bardziej oficjalny, ale zawsze jest na nich nastrój serdeczności i wzajemnej sympatii.
Między innymi w Kochanowicach z udziałem Sekretarza Gminy Kochanowice p. Andrzeja Domagały, oraz Wójta Gminy Herby p. Iwony Burek.
Opłatek odbył się również w Kole w Wożnikach, oraz w Częstochowie Tutaj szczegóły.
Także w RZP w Częstochowie zebrał sie Zarząd, biuro i Prezesi Kół na opłatkowym spotkaniu prowadzonym przez Prezesa kol. Kazimierza Zaskórskiego.
I w ten sposób wchodzimy w nastrój Świąt Bożego Narodzenia i pełni nadziei na pomyślność w Nowym 2019 Roku.

 6 -7 grudnia: 24 Krajowa Konferencja Pszczelarska i 30 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Zarząd RZP w Częstochowie podjął uchwałę o współorganizacji w tym roku Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę wraz z Polskim Związkiem Pszczelarskim i ŚODR w Częstochowie.
img Program uroczystości
W tym roku w pielgrzymce wzięło udział ok 3 tysięcy pszczelarzy z całego kraju.
Podczas konferencji wysłuchaliśmy wykładu dr. Pawła Migdała (w zastępstwie prof. Adama Romana) z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu p.t.: "Wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich", z którego wynika niebagateny wpływ czynników politycznych, gospodarczych i samego pszczelarza na jakość produktów.
W drugim wykładzie prof. Artura Stojko dowiedzieliśmy się że nie ma odwrotu od tego aby apiterapia stała się działem medycyny w XXI w. ponieważ produkty pszczele posiadają właściwości farmakologiczne.
Na przeszkodzie stoi niewiedza autorytetów, które kwalifikują miód jako cukier i nic poza tym.
Moderatorem konferencji był Piotr Krawczyk.
Dzień zakończyła wieczorna Msza św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Molendy, duszpasterza pszczelarzy arch. częstochowskiej.

7 grudnia odbyła się msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, której przewodniczył bp Edward Białogłowski, Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy. Podczas uroczystości zostały poświęcone sztandary pszczelarskie, oraz opłatki na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
Szczegóły na stronie Jasnej Góry
Po zakończeniu uroczystości, w Sali o. Kordeckiego Tadeusz Dylon, nowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy, w przemówieniu zarysował kierunki swoich działań. Wśród zaproszonych gości byli poprzedni prezydenci PZP, o. Jan Poteralski, podprzeor klasztoru jasnogórskiego.
Za organizację pielgrzymki odpowiadał Kazimierz Zaskórski, nowy prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, oraz cały Zarząd RZP.
Do zobaczenia za rok.

 Projekt edukacyjny Koła w Częstochowie

Koło Pszczelarzy w Czestochowie przeprowadza zajęcia edukacyjne na terenie Częstochowy z zakresu "Chrońmy pszczoły - doceniajmy i promujmy ich rolę w przyrodzie" Tutaj szczegóły

 Zmiana w zarządzie RZP

W związku z rezygnacją z udziału w Zarządzie RZP 3 członków: kol. Andrzeja Adamczyka, kol. Pawła Dawida i kol. Jana Wystalskiego, w dniu 3 września 2018 r. ukonstytuował sie nowy zarząd RZP w Częstochowie.
Wakaty w zarządzie zostały uzupełnione zgodnie z par.22 pkt.5 i pkt.6 statutu RZP o 2 nowych członków Zarządu: kol. Włodzimierza Janasa z Koła w Blachowni i kol. Tadeusza Dubiela z Koła Pszczelarzy w Gorzowie Śląskim.
Obecnie Zarząd RZP składa sie z 6 członków. Funkcję Prezesa powierzono kol. Kazimierzowi Zaskórskiemu.

 II Regionalny Dzień Pszczelarza w Lelowie

Obchody II Regionalnego Dnia Pszczelarza, odyły się w Lelowie w dniu 12.08.2018 r. Impreza była połączona z Dożynkami Gminnymi organizowanymi przez Gminę Lelów.  Pobierz program imprezy
Mszę świętą w intencji rolników i pszczelarzy odprawił ksiądz biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy wraz z proboszczem miejsca księdzem dziekanem Henrykiem Młynarczykiem, kapelanem Koła Pszczelarzy w Częstochowie ks. dr Ryszardem Marią Tomaszewskim.
Obecni goście między innymi:
 • Burzyńska Lidia - Poseł na Sejm RP
 • Motłoch Jerzy - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
 • Kasiura Henryk - Wicestarosta Częstochowski
 • Marianna Dziura - Radna Powiatu Częstochowskiego
 • Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów
Wielu zaproszonych gości przysłało listy min. Wiceminister Rolnictwa Szymon Giżyński Byli także przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Radni Gminy Lelów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolniczych, kulturalnych, ect.
Byli także między innymi:
 • Waldemar Kudła - Prezydent PZP
 • Piotr Krawczyk - Przewodniczący Rady Związku
 • Prezesi Kół Pszczelarzy Regionu Częstochowskiego.
Zapraszamy do galerii zdjęć z tej pięknej uroczystości

Inne linki:
Gmina Lelów - Dożynki 2018

W ramach imprezy przeprowadziliśmy konkursy z nagrodami dla młodzieży w różnych grupach wiekowych.
Tematyka w linku: img Tematy konkursu

 Wyniki konkursu temat „Pszczoła w przyrodzie i wartość pracy pszczoły”

JURY konkursów pszczelarskich:
 • Roma Krysiak - magister sztuki
 • Anna Konieczko - magister sztuki
 • Władysław Ratusiński - artysta plastyk
 • Edward Słomski - Członek Zarządu RZP, informatyk
 • Andrzej Adamczyk - Prezes Zarządu RZP
Jury rozstrzygnęło o wynikach konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.
Ogółem wpłynęło 589 prac (588 plastycznych + jedna gra komputerowa). Jury wyraziło podziw dla tak wielkiego zainteresowania ogłoszonym konkursem. Każda praca zasługuje na uwagę i specjalne potraktowanie.
Jury składa wyrazy szacunku i podziękowania dla każdego dziecka, dla każdego rodzica oraz nauczyciela, którzy podjęli trud zaangażowania w prace konkursowe na temat pszczoły w przyrodzie i wartości pracy pszczoły.
img Protokół jury z wynikami konkursu w raz z aneksem z dnia 27.06.2017 r. Galeria nagrodzonych prac
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów nagród dla laureatów konkursu:
 1. Koło Pszczelarzy w Lelowie
 2. Pani Arleta Dub-Brych
 3. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 4. Pani Marianna Dziura

 III Święto Miodu w Kośmidrach

Koło Pszczelarzy w Pawonkowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry zaprosili nas na obchody III Święta Miodu, które odbyło się 5 sierpnia 2018 roku.
Szczegóły programu uroczystości są umieszczone na  Zaproszeniu.
Już po raz trzeci w Kośmidrach odbyło się Święto Miodu, które powoli wpisuje się w tradycję tego regionu. Ze względu na rosnącą popularność tej imprezy organizatorzy z coraz większym zapałem i energią przystępują do jej realizacji.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Przes i Członkowie Zarządu RZP w Częstochowie. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie!
Impreza była udana i wartościowa pod każdym względem.

Obszerny fotoreportaż znajdziemy na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kosmidry

Serdecznie Zapraszamy na następna edycję!

 Wizyta w trutowisku Krywałd

Dnia 19 lipca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Komisji Hodowlanej Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie na trutowisku Krywałd. W spotkaniu uczestniczył prezes Andrzej Adamczyk.
Zapoznano się z pierwszymi efektami unasienienia matek na tym trutowisku. Wystawione w ulikach weselnych matki unasienniły się w 100%. Do końca tego sezonu planuje się unasiennić łącznie ok. 80 matek pszczelich.
Trutowisko nieczynne przez kilka ostatnich lat zaczyna żyć właściwym rytmem. Wielkie zasługi w jego reaktywacji mają koledzy z Kół Pszczelarzy w Koszęcinie i Kaletach.

 Bieżące informacje - maj 2018

 • 20 maja po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Prosimy słuchać audycji na stronie Polskie Radio Katowice: "Temat do dyskusji", która odbyła się w piątek 18 maja o godz. 17:15. Wypowiadali się nasi koledzy: Prezes Andrzej Adamczyk, Jan Wystalski, oraz Piotr Krawczyk.
  Również w Telewizji Katowice w programie "Aktualności" 20 maja wypowiadali się z tej okazji nasi koledzy: Andrzej Adamczyk i Kazimierz Szymichowski.
 • Koło Pszczelarzy w Częstochowie organizuje 7 lipca (sobota) wycieczkę w Góry Świętokrzyskie Tutaj szczegóły.
 • Tutaj przedstawiamy aktualny cennik leków na warrozę.
 • img Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Zakaz utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego - Sejmik Województwa Śląskiego przychylił się do wniosku związków pszczelarskich.
 • TERMINY dotyczące projektów na 2019 rok.
  Przesunięto terminy do 9 maja 2018 aby:
  1. złożyć zamówienie na sprzęt z podaniem nazwy sprzętu, ceny netto, oferty producenta
  2. złożyć zamówienie na matki i odkłady, podając rasę, linie pszczół i ofertę hodowcy
  3. określić zainteresowanie tematyką szkolenia

 Dotacje na sprzęt na 2018 rok

Szanowni Państwo,
Przypominamy że do 4 lipca 2018 r. jest termin rozliczenia faktur na sprzęt (2 x ksero faktur i 2 x ksero dokumentu płatności)
Wszystkich, którzy podpisali umowę, ale z różnych powodów jej nie zrealizują, proszeni są o pilne powiadomienie naszego biura.

 Odkłady i matki na 2018 rok

Lista pasiek rekomendowanych przez RZP, w których można dokonać zakupu odkładów w 2018 r.:
 1. Gospodarstwo Pasieczne MIODZIO Krzysztof Rachwalik - Piaski ul. Miodowa 9, 97-540 Gidle (max. 60 sztuk)
 2. Janeczek Eugeniusz - ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 15/5, 42-200 Częstochowa (max. 80 sztuk)
 3. Nowak Paweł - ul. Borowa 35, 41-250 Czeladź (max. 41 sztuk)
 4. Osińska Magdalena - ul. Nowa 14, 28-400 Pińczów (max. 8 sztuk)
 5. Szymichowski Kazimierz - ul. Pasteura 17/2, 42-200 Częstochowa (max. 80 sztuk)
 6. Wiesław Londzin - ul. Spacerowa 13, 43-515 Zabrzeg (max. 20 sztuk)
img Pokwitowanie odbioru pszczół, dla pszczelarzy biorących udział w projekcie "Zakup pszczół" w sezonie 2017/2018. Każdy pszczelarz, który będzie dokonywał zakupu matek lub odkładów na refundację zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania pokwitowania i dostarczenia jednej kopii do biura RZP.
img Druki oferty na sprzedaż odkładów. Dla zainteresowanych złożeniem oferty na sprzedaż odkładów dla RZP.
img Druk oferty na sprzedaż matek. Dla zainteresowanych hodowców matek pszczelich ras i linii, dla których otwarto księgi lub rejestry w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt. Wzory opracowane przez KOWR.

 Pokarm na zimę

RZP w Częstochowie poleca karmę dla pszczół APIFOOD od lat stosowaną przez naszych pszczelarzy.
Tutaj aktualny cennik i asortyment

 Szkolenia dla pszczelarzy

Niedawno odbył się coroczny cykl szkoleń dla członków RZP w Częstochowie. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem.
Szkolenia zorganizowano w Koszwicach dla kolegów z kół w pobliżu Lublińca, w Koniecpolu, w Częstochowie i w Kruszynie.
Spotkania z zaproszonymi wykładowcami są bardzo pomocne w pogłębianiu naszej wiedzy pszczelarskiej, dlatego stały się ważnym punktem w Rocznym Planie działania zarządu RZP.
Tutaj program i szczegóły organizacyjne

 Zebrania w Kołach i referendum

Aktualnie odbywają się coroczne zebrania w Kołach Pszczelarzy podczas których ma być przeprowadzone referendum w kluczowych sprawach naszej organizacji.
Szczegóły na ten temat znajdują się w tym dokumencie: img Pismo przewodnie w/s referendum

 Odpowiedź Ministra Rolnictwa na postulaty przedstawicieli pszczelarzy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel 13 listopada spotkał się z przedstawicielami organizacji pszczelarskich.
W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy - Zbigniew Bińko, Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, Przedstawiciele Karpackiego Związku Pszczelarzy, Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa.
Więcej na ten temat na stronie: zwiazekpszczelarski.pl
img Pismo od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Certyfikat dla Miodu leśnego z Pasieki Mistrza Jana z Lelowa

Naszego kolegę Jana Duba spotkało wspaniałe wyróżnienie.
Miód leśny z Pasieki Mistrza Jana z Lelowa jest jednym z najlepszych w kategorii potraw regionalnych Częstochowy i regionu częstochowskiego w 2017 r. Certyfikat wręczono 6 października b.r. w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego w Częstochowie, podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki.
Szczegóły tutaj na stronie Gminy Lelów

 Mamy własny znaczek organizacyjny i legitymacje członkowskie!

22 grudnia 2017 r. odbyło sie spotkanie opłatkowe Prezesów Kół Pszczelarzy i Zarządu RZP w Częstochowie i zaproszonych gości.
Na tym spotkaniu zaprezentowano i wręczono pierwsze znaczki organizacyjne oraz legitymacje członkowskie.
Pozostali członkowie Kół Pszczelarzy otrzymają je na najbliższych zebraniach w Kołach.

 2017-12 Spotkania opłatkowe pszczelarzy naszego regionu

W grudniu 2017 odbywają się spotkania opłatkowe pszczelarzy.
W Kochanowicach i w Kośmidrach (Koło Pszczelarzy w Pawonkowie) byli członkowie Zarządu RZP w Częstochowie kol. Prezes Anrdzej Adamczyk i kol. Edward Słomski na zaproszenie prezesów kół.
22 grudnia odbyło się również spotkanie opłatkowe z udziałem Zarządu RZP, Prezesów Kół RZP, oraz zaproszonych gości.
Oprócz tradycyjnych opłatków odbyła się również dyskusja o bieżących troskach pszczelarskich. Na takich spotkaniach nasze środowisko się integruje i wyznacza kierunki dalszych wspólnych działań.
Reportaż foto:

 6 -7 grudnia: Jasnogórskie Spotkania Pszczelarskie

Szanowni Państwo jak co roku odbyły się tradycyjne Jasnogórskie Spotkania Pszczelarzy w Częstochowie w dniach 6 – 7 grudnia.
W tym roku możemy odnotować precedens, bez fałszywej skromności, zaszczytny precedens: 23 Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie została objęta honorowym patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W załączeniu:  img Program konferencji i pielgrzymki     img Plakat konferencji i pielgrzymki
W dniu Świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy 7 grudnia przy muzycznej oprawie chóru młodzieży z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli odbyła się Uroczysta Msza Św. w Bazylice na Jasnej Górze.
Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogowski, krajowy duszpasterz pszczelarzy. Mszę św. koncelebrowali duszpasterze z różnych diecezji, wśród nich ks. Andrzej Molenda, kapelan pszczelarzy arch. częstochowskiej. W imieniu Jasnej Góry słowo powitania skierował do zebranych o. Jan Poteralski, podprzeor klasztoru jasnogórskiego.
Obecny był: Waldemar Kudła, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie.
Za organizację pielgrzymki odpowiadał Andrzej Adamczyk, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.

Pozdrowienia dla pielgrzymujących pszczelarzy wysłali przedstawiciele najwyższych władz państwowych :
img Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel
imgSenator Rzeczypospolitej Polskiej dr Ryszard Majer
Uroczystości odbiły się szerokim echem w mediach: Polskie Radio KatowiceRadio Jasna GóraTVP KatowiceStrona internetowa Jasnej GóryJasna Góra 7 tys. pszczelarzy z modlitwą o szacunek dla środowiska
A tutaj: fotoreportaż z konferencji i z pielgrzymki

 Wzory załączników tabel na zakupy sprzętu i pszczół na lata 2017/2018 i 2018/2019

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdziemy Załączniki do Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019
W najbliższym czasie umieścimy tutaj gotowe wzory tabel do wypełnienia w kołach.
Przykład:

 2017-10-18 Spotkanie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Częstochowskiego

2017-10-18. Udział Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Częstochowskiego w siedzibie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.
Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się Komisji z działalnością Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.
Zdaniem obu stron spotkanie udane i owocne.
Reportaż foto:

 Uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej w siedzibie RZP w Częstochowie

12 czerwca odbyło sie uroczyste przecięcie wstęgi do Sali Edukacyjnej powstałej dzięki wysiłkowi Zarządu RZP i wsparciu Starostwa Częstochowskiego. Celem tej inicjatywy jest promocja pszczelarstwa jako działalności niezwykle związanej z ochroną środowiska naturalnego, w którym żyjemy i zasobów naturalnych z których korzystamy.

Pszczoła to nie relikt przeszłości, ale języczek u wagi przyszłego losu wszystkich ludzi na Ziemi. Chcemy to uświadamiać młodym ludziom aby wiedzieli czym się kierować w wyborach dorosłego życia.

Pszczelarstwo to wielki szacunek dla natury i pokora wobec jej zjawisk, a także przygoda intelektualna dla każdej zainteresowanej osoby.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:
 • Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski
 • Jan Ryś - Starosta Pajęczański
 • Włodzimierz Korbaczyński, Starostwo Pajęczańskie - Naczelnik wydziału Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Ewa Paulewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu
 • Małgorzata Magierska - Starostwo Oleskie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa
 • Marian Stępień - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 • Ewelina Sapała - Specjalista w wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
 • Leonard Smolarski - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego
 • Prezydenta Częstochowy reprezentował Krzysztof Labocha - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 • Janusz Kryk - Zastęca Dyrektora KRUS OR w Częstochowie
 • Grażyna Folaron - Rzecznik Prasowy, Starostwa Powiatowego w Częstochowie
 • Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentowała Paulina Makles
 • Mieczysław Lejman - Honorowy Prezes RZP w Częstochowie
 • Włodzimierz Janas - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego RZP w Częstochowie.
 • Andrzej Adamczyk - Prezes RZP w Częstochowie
 • Zygmunt Chwaliński - Wiceprezes RZP w Częstochowie
 • Kazimierz Zaskórski - Wiceprezes RZP w Częstochowie
 • Jan Wystalski - Skarbnik RZP w Częstochowie
 • Paweł Dawid - Sekretarz RZP w Częstochowie
 • Jan Dub - Członek Zarządu RZP w Częstochowie
 • Edward Słomski - Członek Zarządu RZP w Częstochowie
 • Specjalni goście - uczniowie Szkoły Podstawowej w Olsztynie wraz z paniami: wychowawczynią Elżbietą Kisiel, oraz Anitą Rebane - Jakubczyk
Sala powstała na podstawie umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Częstochowie na realizację zadania pod nazwą: „Wyposażenie Sali edukacyjnej dotyczącej pszczelarstwa w siedzibie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.”
Ważny wkład w realizację wyżej wymienionej umowy wniosło Starostwo Powiatowe w Częstochowie poprzez dokonanie zakupu środków audiowizualnych.
Terminy spotkania i zajęć w sali edukacyjnej można uzgadniać pod nr telefonu: 504 172 011 lub 606 224 902
imgZaproszenie - ulotka do Sali Edukacyjnej
Zapraszamy do odwiedzania sali edukacyjnej dzieci i młodzież, nauczycieli oraz wszystkie zainteresowane osoby.
O tej uroczystości można przeczytać również na stronie Starostwa Powiatowego w Częstochowie: http://czestochowa.powiat.pl

 Wykaz pasiek produkujacych matki i odkłady

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest aby pasieka od której zamierzamy kupić matki bądź odkłady była umieszczona w wykazie prowadzonym przez ARR.
Oczywiście zakupy realizujemy zgodnie z wcześniejszym zamówieniem a ponadto producenci odkładów musza miec także rekomendacje RZP w Częstochowie.
Pod poniższym linkiem mozna szukać dokumentu p.t.: ”Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedłożyły prawidłowe zaświadczenia o stanie zdrowotności rodzin pszczelich w sezonie 2016/2017.”
Strona arr.gov.pl z wykazem pasiek
Powyższy link dotyczy również ogłoszeń ARR związanych z pszczelarstwem.
Ostatnia wersja dokumentu, jeżeli jest dostępny: wykaz_pasiek_2017.pdf
Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

 Artykuł Rafała Mościckiego "Miód szkodzi tak samo jak cukier"

Z przykrością zauważyliśmy w gazecie "Rzeczpospolita" artykuł, Rafała Mościckiego "Miód szkodzi tak samo jak cukier", w którym przytaczane są słowa prof. n. med Jarosława Dróżdża kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jakoby miód niczym nie nie różnił się od cukru.
http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170328936-Miod-szkodzi-tak-samo-jak-cukier.html#ap-1

Pan profesor Dróżdż sam się przyznaje, że "Nie znam żadnych badań potwierdzających", więc żeby przybliżyć panu profesorowi nieco źródeł informacji na ten temat zamieszczamy obszerną wypowiedź Pani Profesor Małgorzaty Dżugan na temat właściwości miodu wraz z bogatym wykazem artykułów przeglądowych i prac badawczych.

Pani dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan wraz z zespołem badawczym Katedry Chemii i Toksykologii Żywności Wydziału Biologiczno-Rolniczego na Uniwersytecie Rzeszowskim wiedzą co mówią, ponieważ są specjalistami w tej dziedzinie.
Dziwić się tylko należy panu profesorowi Drożdżowi, że nie zna osiągnięć polskich i światowych naukowców w dziedzinie apiterapii. Nieodpowiedzialne wypowiedzi pana prof. Dróżdża są po prostu szkodliwe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Panią Profesor Małgorzatę Dżugan z zespołem.
Dzugan-Malgorzata-w obronie polskiego miodu-1.pdf

 MRiRW: powstanie zespół doradczy ds. pszczelarstwa

 • Na środowym spotkaniu (01.02.2017) szefa resortu rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z działaczami Polskiego Związku Pszczelarstwa zdecydowano o powołaniu zespołu doradczego ds. pszczelarstwa przy ministrze rolnictwa - poinformowało w środę biuro prasowe resortu.
  − Podejmowane przez resort działania będą służyły zachowaniu polskiego pszczelarstwa w dobrej kondycji − powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi.
  Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pszczelarzy, było przedstawienie problemów, które zdaniem zainteresowanych, nie zostały dotychczas rozwiązane.
 • Resort rolnictwa aktywnie poszukuje rozwiązań mogących złagodzić negatywne skutki dla ochrony roślin związane z ograniczeniem stosowania zapraw zawierających neonikotynoidy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa owadom zapylającym.
  Problem stosowania tych substancji czynnych był rozpatrywany 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej, 27 stycznia 2017 r., odbyło się spotkanie robocze, na którym zostały omówione aktualne problemy związane z ograniczeniami w stosowaniu zapraw zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Spotkanie poprowadziła podsekretarz stanu Ewa Lech, a wzięli w nim udział przedstawiciele branżowych organizacji rolniczych, pszczelarskich i ekologicznych.

Szczegóły na stronie MRiRW:

 Stosowanie środków ochrony roślin a zatrucie pszczół!  - materiały opracowane przez ŚODR w Częstochowie

Zalecenia wykonania zabiegów

Stosuj środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami i prawem
Czyli:
 • Zgodnie z aktualną etykietą- instrukcją stosowania środka i tylko te, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w danej uprawie;
 • Stosuj środki przestrzegając okresów prewencji dla pszczół;
 • Nie stosuj środków toksycznych dla pszczół na uprawach w okresie kwitnienia – oblatują je pszczoły;
 • Wykonuj zabiegi w godzinach wieczornych, po zakończeniu pracy pszczół;
 • Jeśli musisz w ciągu dnia, bezpieczniej będzie gdy zrobisz to podczas chłodnej i pochmurnej pogody lub wczesnym rankiem- wtedy pamiętaj, aby zastosować środek z zerowym okresem prewencji;
 • Nie sporządzaj środków, jeśli taka możliwość nie jest zapisana w ich etykietach – instrukcjach stosowania;
 • W terenie otwartym wykonuj zabiegi, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3m/s;
 • Twój opryskiwacz musi być sprawny technicznie i posiadać atest;
 • Musisz być przeszkolony i posiadać aktualne zaświadczenie;
 • Musisz prowadzić ewidencję wszystkich zabiegów

Materiały do pobrania

fot Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych,
realizowanych przez PIWet-PIB, przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin  (PDF)

- w/w instrukcja zawiera również:
PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
PODEJRZENIE OSTREGO ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Plakat do rozwieszenia na terenie gminy  (PDF)

Zalecenia wykonania zabiegów  (DOC)

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c