Dzisiaj jest: roku
Logo
img

Kliknij tytuł, aby rozwinąć / zwinąć

 Szkolenia dla pszczelarzy na 2019 rok

W tym roku szkolenia, trochę inaczej niż w ubiegłych latach, oprócz wykładów teoretycznych objęły również zajęcia praktyczne w gospodarstwie pasiecznym. I tak najpierw wysłuchaliśmy w sali ŚODR na ul. Kard. Wyszyńskiego w dniu 30 marca 2019 r. dwóch wykładowców:
a) prof. Małgorzaty Dżugan - "Botaniczne i geograficzne uwarunkowania jakości miodu", oraz "Aktywność biologiczna miodu w ocenie laboratoryjnej".
b) Piotra Krawczyka - "Prawny i marketingowy wymiar działalności pasiecznej".
Następnie odbyły się zajecia praktyczne w gospodarstwie Jerzego Lary, w sumie pięć gup 20 osobowych.
Na koniec tego cyklu 13 kwietnia 2019 r. w restauracji Niezapominajka w Garnku, dr Paweł Migdał wygłosił 2 wykłady:
"Gospodarka Pasieczna", i "Polskie i europejskie doswiadczenia gospodarki pasiecznej".
Pomimo nowej formuły szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były bardzo dobrze oceniane przez uczestników.
Mobilizacja członków Zarzadu RZP sprawiła, że szkolenia zakończyły się sukcesem.

 Zaproszenie na IV Święto Miodu w Kośmidrach - 2019 rok

Sołectwo Kośmidry, oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu i obchodach IV Święta Miodu, które odbędzie się 4 sierpnia 2019 r., podobnie jak w ubiegłym roku w restauracji KARCZMA-KOSZWICE.
Listę osób na szkolenie proszę przesłać na: Derner Paweł, kom.: 605 835 906, e-mail: pawelderner@gmail.com
Tutaj ulotka: img ZAPROSZENIE

 Przykładowy program zebrania Koła

Na wniosek niektórych kolegów, dla ułatwienia pracy kolegom Prezesom przedstawiamy przykładowy program Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Koła, wypracowany w Kole Częstochowa w oparciu o Statut naszej Organizacji.
Szczegółowe punkty programu i wysokość składek Koła ustalają indywidualnie.
Co cztery lata dochodzą punkty dotyczące wyborów Prezesa i Zarządu Koła i ew. Komisji Rewizyjnej.
Tutaj wzory: PDFimg lub DOCimg

 Spotkanie Zarządu RZP z Prezesami Kół

8 lutego w ŚODR w Częstochowie odbyło się spotkanie Zarządu RZP z Prezesami Kół.
Przedstawione zostały plany budżetowe, oraz program działania Zarządu na 2019 rok.
Odczytane zostały protokoły Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sprawozdania Komisji Hodowlanej, rozdane zostały deklaracje RODO, oraz odbyła się burzliwa dyskusja na bieżące tematy.
Na tym spotkaniu zainicjowano równiez powstanie Komisji Statutowej.

 Spotkania opłatkowe w Kołach RZP

W kołach naszego regionu odbyły się spotkania opłatkowe pszczelarzy.
Mają one różny charakter, mniej lub bardziej oficjalny, ale zawsze jest na nich nastrój serdeczności i wzajemnej sympatii.
Między innymi w Kochanowicach z udziałem Sekretarza Gminy Kochanowice p. Andrzeja Domagały, oraz Wójta Gminy Herby p. Iwony Burek.
Opłatek odbył się również w Kole w Wożnikach, oraz w Częstochowie Tutaj szczegóły.
Także w RZP w Częstochowie zebrał sie Zarząd, biuro i Prezesi Kół na opłatkowym spotkaniu prowadzonym przez Prezesa kol. Kazimierza Zaskórskiego.
I w ten sposób wchodzimy w nastrój Świąt Bożego Narodzenia i pełni nadziei na pomyślność w Nowym 2019 Roku.

 6 -7 grudnia: 24 Krajowa Konferencja Pszczelarska i 30 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Zarząd RZP w Częstochowie podjął uchwałę o współorganizacji w tym roku Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę wraz z Polskim Związkiem Pszczelarskim i ŚODR w Częstochowie.
img Program uroczystości
W tym roku w pielgrzymce wzięło udział ok 3 tysięcy pszczelarzy z całego kraju.
Podczas konferencji wysłuchaliśmy wykładu dr. Pawła Migdała (w zastępstwie prof. Adama Romana) z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu p.t.: "Wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich", z którego wynika niebagateny wpływ czynników politycznych, gospodarczych i samego pszczelarza na jakość produktów.
W drugim wykładzie prof. Artura Stojko dowiedzieliśmy się że nie ma odwrotu od tego aby apiterapia stała się działem medycyny w XXI w. ponieważ produkty pszczele posiadają właściwości farmakologiczne.
Na przeszkodzie stoi niewiedza autorytetów, które kwalifikują miód jako cukier i nic poza tym.
Moderatorem konferencji był Piotr Krawczyk.
Dzień zakończyła wieczorna Msza św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Molendy, duszpasterza pszczelarzy arch. częstochowskiej.

7 grudnia odbyła się msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, której przewodniczył bp Edward Białogłowski, Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy. Podczas uroczystości zostały poświęcone sztandary pszczelarskie, oraz opłatki na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
Szczegóły na stronie Jasnej Góry
Po zakończeniu uroczystości, w Sali o. Kordeckiego Tadeusz Dylon, nowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy, w przemówieniu zarysował kierunki swoich działań. Wśród zaproszonych gości byli poprzedni prezydenci PZP, o. Jan Poteralski, podprzeor klasztoru jasnogórskiego.
Za organizację pielgrzymki odpowiadał Kazimierz Zaskórski, nowy prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, oraz cały Zarząd RZP.
Do zobaczenia za rok.

 Projekt edukacyjny Koła w Częstochowie

Koło Pszczelarzy w Czestochowie przeprowadza zajęcia edukacyjne na terenie Częstochowy z zakresu "Chrońmy pszczoły - doceniajmy i promujmy ich rolę w przyrodzie" Tutaj szczegóły

 Zmiana w zarządzie RZP

W związku z rezygnacją z udziału w Zarządzie RZP 3 członków: kol. Andrzeja Adamczyka, kol. Pawła Dawida i kol. Jana Wystalskiego, w dniu 3 września 2018 r. ukonstytuował sie nowy zarząd RZP w Częstochowie.
Wakaty w zarządzie zostały uzupełnione zgodnie z par.22 pkt.5 i pkt.6 statutu RZP o 2 nowych członków Zarządu: kol. Włodzimierza Janasa z Koła w Blachowni i kol. Tadeusza Dubiela z Koła Pszczelarzy w Gorzowie Śląskim.
Obecnie Zarząd RZP składa sie z 6 członków. Funkcję Prezesa powierzono kol. Kazimierzowi Zaskórskiemu.

 II Regionalny Dzień Pszczelarza w Lelowie

Obchody II Regionalnego Dnia Pszczelarza, odyły się w Lelowie w dniu 12.08.2018 r. Impreza była połączona z Dożynkami Gminnymi organizowanymi przez Gminę Lelów.  Pobierz program imprezy
Mszę świętą w intencji rolników i pszczelarzy odprawił ksiądz biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy wraz z proboszczem miejsca księdzem dziekanem Henrykiem Młynarczykiem, kapelanem Koła Pszczelarzy w Częstochowie ks. dr Ryszardem Marią Tomaszewskim.
Obecni goście między innymi:
 • Burzyńska Lidia - Poseł na Sejm RP
 • Motłoch Jerzy - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
 • Kasiura Henryk - Wicestarosta Częstochowski
 • Marianna Dziura - Radna Powiatu Częstochowskiego
 • Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów
Wielu zaproszonych gości przysłało listy min. Wiceminister Rolnictwa Szymon Giżyński Byli także przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Radni Gminy Lelów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolniczych, kulturalnych, ect.
Byli także między innymi:
 • Waldemar Kudła - Prezydent PZP
 • Piotr Krawczyk - Przewodniczący Rady Związku
 • Prezesi Kół Pszczelarzy Regionu Częstochowskiego.
Zapraszamy do galerii zdjęć z tej pięknej uroczystości

Inne linki:
Gmina Lelów - Dożynki 2018

W ramach imprezy przeprowadziliśmy konkursy z nagrodami dla młodzieży w różnych grupach wiekowych.
Tematyka w linku: img Tematy konkursu

 Wyniki konkursu temat „Pszczoła w przyrodzie i wartość pracy pszczoły”

JURY konkursów pszczelarskich:
 • Roma Krysiak - magister sztuki
 • Anna Konieczko - magister sztuki
 • Władysław Ratusiński - artysta plastyk
 • Edward Słomski - Członek Zarządu RZP, informatyk
 • Andrzej Adamczyk - Prezes Zarządu RZP
Jury rozstrzygnęło o wynikach konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.
Ogółem wpłynęło 589 prac (588 plastycznych + jedna gra komputerowa). Jury wyraziło podziw dla tak wielkiego zainteresowania ogłoszonym konkursem. Każda praca zasługuje na uwagę i specjalne potraktowanie.
Jury składa wyrazy szacunku i podziękowania dla każdego dziecka, dla każdego rodzica oraz nauczyciela, którzy podjęli trud zaangażowania w prace konkursowe na temat pszczoły w przyrodzie i wartości pracy pszczoły.
img Protokół jury z wynikami konkursu w raz z aneksem z dnia 27.06.2017 r. Galeria nagrodzonych prac
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów nagród dla laureatów konkursu:
 1. Koło Pszczelarzy w Lelowie
 2. Pani Arleta Dub-Brych
 3. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 4. Pani Marianna Dziura

 III Święto Miodu w Kośmidrach

Koło Pszczelarzy w Pawonkowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry zaprosili nas na obchody III Święta Miodu, które odbyło się 5 sierpnia 2018 roku.
Szczegóły programu uroczystości są umieszczone na  Zaproszeniu.
Już po raz trzeci w Kośmidrach odbyło się Święto Miodu, które powoli wpisuje się w tradycję tego regionu. Ze względu na rosnącą popularność tej imprezy organizatorzy z coraz większym zapałem i energią przystępują do jej realizacji.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Przes i Członkowie Zarządu RZP w Częstochowie. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie!
Impreza była udana i wartościowa pod każdym względem.

Obszerny fotoreportaż znajdziemy na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kosmidry

Serdecznie Zapraszamy na następna edycję!

 Wizyta w trutowisku Krywałd

Dnia 19 lipca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Komisji Hodowlanej Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie na trutowisku Krywałd. W spotkaniu uczestniczył prezes Andrzej Adamczyk.
Zapoznano się z pierwszymi efektami unasienienia matek na tym trutowisku. Wystawione w ulikach weselnych matki unasienniły się w 100%. Do końca tego sezonu planuje się unasiennić łącznie ok. 80 matek pszczelich.
Trutowisko nieczynne przez kilka ostatnich lat zaczyna żyć właściwym rytmem. Wielkie zasługi w jego reaktywacji mają koledzy z Kół Pszczelarzy w Koszęcinie i Kaletach.

 Odkłady i matki na 2018 rok

Lista pasiek rekomendowanych przez RZP, w których można dokonać zakupu odkładów w 2018 r.:
 1. Gospodarstwo Pasieczne MIODZIO Krzysztof Rachwalik - Piaski ul. Miodowa 9, 97-540 Gidle (max. 60 sztuk)
 2. Janeczek Eugeniusz - ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 15/5, 42-200 Częstochowa (max. 80 sztuk)
 3. Nowak Paweł - ul. Borowa 35, 41-250 Czeladź (max. 41 sztuk)
 4. Osińska Magdalena - ul. Nowa 14, 28-400 Pińczów (max. 8 sztuk)
 5. Szymichowski Kazimierz - ul. Pasteura 17/2, 42-200 Częstochowa (max. 80 sztuk)
 6. Wiesław Londzin - ul. Spacerowa 13, 43-515 Zabrzeg (max. 20 sztuk)
img Pokwitowanie odbioru pszczół, dla pszczelarzy biorących udział w projekcie "Zakup pszczół" w sezonie 2017/2018. Każdy pszczelarz, który będzie dokonywał zakupu matek lub odkładów na refundację zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania pokwitowania i dostarczenia jednej kopii do biura RZP.
img Druki oferty na sprzedaż odkładów. Dla zainteresowanych złożeniem oferty na sprzedaż odkładów dla RZP.
img Druk oferty na sprzedaż matek. Dla zainteresowanych hodowców matek pszczelich ras i linii, dla których otwarto księgi lub rejestry w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt. Wzory opracowane przez KOWR.

 Pokarm na zimę

RZP w Częstochowie poleca karmę dla pszczół APIFOOD od lat stosowaną przez naszych pszczelarzy.
Tutaj aktualny cennik i asortyment

 Zebrania w Kołach i referendum

Aktualnie odbywają się coroczne zebrania w Kołach Pszczelarzy podczas których ma być przeprowadzone referendum w kluczowych sprawach naszej organizacji.
Szczegóły na ten temat znajdują się w tym dokumencie: img Pismo przewodnie w/s referendum

 Wzory załączników tabel na zakupy sprzętu i pszczół na lata 2017/2018 i 2018/2019

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdziemy Załączniki do Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019
W najbliższym czasie umieścimy tutaj gotowe wzory tabel do wypełnienia w kołach.
Przykład:

 Wykaz pasiek produkujacych matki i odkłady

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest aby pasieka od której zamierzamy kupić matki bądź odkłady była umieszczona w wykazie prowadzonym przez ARR.
Oczywiście zakupy realizujemy zgodnie z wcześniejszym zamówieniem a ponadto producenci odkładów musza miec także rekomendacje RZP w Częstochowie.
Pod poniższym linkiem mozna szukać dokumentu p.t.: ”Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedłożyły prawidłowe zaświadczenia o stanie zdrowotności rodzin pszczelich w sezonie 2016/2017.”
Strona arr.gov.pl z wykazem pasiek
Powyższy link dotyczy również ogłoszeń ARR związanych z pszczelarstwem.
Ostatnia wersja dokumentu, jeżeli jest dostępny: wykaz_pasiek_2017.pdf
Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

 Artykuł Rafała Mościckiego "Miód szkodzi tak samo jak cukier"

Z przykrością zauważyliśmy w gazecie "Rzeczpospolita" artykuł, Rafała Mościckiego "Miód szkodzi tak samo jak cukier", w którym przytaczane są słowa prof. n. med Jarosława Dróżdża kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jakoby miód niczym nie nie różnił się od cukru.
http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170328936-Miod-szkodzi-tak-samo-jak-cukier.html#ap-1

Pan profesor Dróżdż sam się przyznaje, że "Nie znam żadnych badań potwierdzających", więc żeby przybliżyć panu profesorowi nieco źródeł informacji na ten temat zamieszczamy obszerną wypowiedź Pani Profesor Małgorzaty Dżugan na temat właściwości miodu wraz z bogatym wykazem artykułów przeglądowych i prac badawczych.

Pani dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan wraz z zespołem badawczym Katedry Chemii i Toksykologii Żywności Wydziału Biologiczno-Rolniczego na Uniwersytecie Rzeszowskim wiedzą co mówią, ponieważ są specjalistami w tej dziedzinie.
Dziwić się tylko należy panu profesorowi Drożdżowi, że nie zna osiągnięć polskich i światowych naukowców w dziedzinie apiterapii. Nieodpowiedzialne wypowiedzi pana prof. Dróżdża są po prostu szkodliwe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Panią Profesor Małgorzatę Dżugan z zespołem.
Dzugan-Malgorzata-w obronie polskiego miodu-1.pdf

 MRiRW: powstanie zespół doradczy ds. pszczelarstwa

 • Na środowym spotkaniu (01.02.2017) szefa resortu rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z działaczami Polskiego Związku Pszczelarstwa zdecydowano o powołaniu zespołu doradczego ds. pszczelarstwa przy ministrze rolnictwa - poinformowało w środę biuro prasowe resortu.
  − Podejmowane przez resort działania będą służyły zachowaniu polskiego pszczelarstwa w dobrej kondycji − powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi.
  Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pszczelarzy, było przedstawienie problemów, które zdaniem zainteresowanych, nie zostały dotychczas rozwiązane.
 • Resort rolnictwa aktywnie poszukuje rozwiązań mogących złagodzić negatywne skutki dla ochrony roślin związane z ograniczeniem stosowania zapraw zawierających neonikotynoidy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa owadom zapylającym.
  Problem stosowania tych substancji czynnych był rozpatrywany 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej, 27 stycznia 2017 r., odbyło się spotkanie robocze, na którym zostały omówione aktualne problemy związane z ograniczeniami w stosowaniu zapraw zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Spotkanie poprowadziła podsekretarz stanu Ewa Lech, a wzięli w nim udział przedstawiciele branżowych organizacji rolniczych, pszczelarskich i ekologicznych.

Szczegóły na stronie MRiRW:

 Stosowanie środków ochrony roślin a zatrucie pszczół!  - materiały opracowane przez ŚODR w Częstochowie

Zalecenia wykonania zabiegów

Stosuj środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami i prawem
Czyli:
 • Zgodnie z aktualną etykietą- instrukcją stosowania środka i tylko te, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w danej uprawie;
 • Stosuj środki przestrzegając okresów prewencji dla pszczół;
 • Nie stosuj środków toksycznych dla pszczół na uprawach w okresie kwitnienia – oblatują je pszczoły;
 • Wykonuj zabiegi w godzinach wieczornych, po zakończeniu pracy pszczół;
 • Jeśli musisz w ciągu dnia, bezpieczniej będzie gdy zrobisz to podczas chłodnej i pochmurnej pogody lub wczesnym rankiem- wtedy pamiętaj, aby zastosować środek z zerowym okresem prewencji;
 • Nie sporządzaj środków, jeśli taka możliwość nie jest zapisana w ich etykietach – instrukcjach stosowania;
 • W terenie otwartym wykonuj zabiegi, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3m/s;
 • Twój opryskiwacz musi być sprawny technicznie i posiadać atest;
 • Musisz być przeszkolony i posiadać aktualne zaświadczenie;
 • Musisz prowadzić ewidencję wszystkich zabiegów

Materiały do pobrania

fot Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych,
realizowanych przez PIWet-PIB, przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin  (PDF)

- w/w instrukcja zawiera również:
PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
PODEJRZENIE OSTREGO ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Plakat do rozwieszenia na terenie gminy  (PDF)

Zalecenia wykonania zabiegów  (DOC)

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c