Dzisiaj jest: roku
Logo
img

Kliknij tytuł, aby rozwinąć / zwinąć

 ! Ważne - Informacja dot. Projektów na rok 2019-20

Pismo do kol. Prezesów Kół i wszystkich pszczelarzy w sprawie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na rok 2019-20.
Sprawa terminowa do 11.10.2019.
Prosimy się zaapoznać z treścią. Tutaj szczegóły: PDFimg

 III Regionalny Dzień Pszczelarza w Kłomnicach w dniu 08.09.2019 r. i ogłoszenie wyników Konkursu Na Wzorową Pasiekę RZP W Częstochowie

W niedzielę 8 września 2019 r. w Kłomnicach pszczelarze naszego regionu zagościli u Pana Piotra Juszczyka wójta Gminy Kłomnice z okazji III Regionalnego Dnia Pszczelarza. Święto to zorganizowane zostało z dużym zaangażowaniem "Słodkiej Gminy" Kłomnice i miało ogólną oprawę jako Święto Miodu w celu wypromowania lokalnych produktów pszczelich i pszczelarstwa w aspekcie ogólnoświatowej kampanii na rzecz zachowania środowiska przyrodniczego w naturalnym stanie.
Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa Pan Jan Krzysztof Ardanowski, a w loży gości honowych byli poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pan Szymon Giżyński, przedstawiciele władz województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego i gminy Kłomnice.
W uroczystościach wziął udział Zarząd RZP w Częstochowie wraz z pocztem sztandarowym, oraz prezesi Kół Pszczelarzy.
Program imprezy:
9:00 - 12:00  Sesja naukowo - specjalistyczna dla pszczelarzy (wykład) prowadzona przez Krzystofa Loca, hodowcę matek pszczelich.
Temat: "Gospodarka pasieczna".
Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96.
12:30 - 13:00  Przemarsz z Pocztem Sztandarowym i orkiestrą na błonia przy hali sportowej.
13:00  Otwarcie Święta Pszczoły, powitanie gości i przemowy okolicznościowe.
13:30  Rozpoczęcie obchodów Regionalnego Dnia Pszczelarza, w tym ogłoszenie wyników Konkursu Na Wzorową Pasiekę.
15:00  Część artystyczna - koncert "Chłopców z Placu Broni".

Tutaj ulotka ze szczegółami: img ZAPROSZENIE

 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 20–22 09.2019 w Bielsku Białej

RZP organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bielsku Białej, które odbędą się w dniach 20 – 22 09.2019.
Lista zgłoszeń chętnych do wyjazdu została już zamknięta, termin upłynął 10 lipca 2019.
Koszt wyjazdu: 250 zł. Noclegi: w Szczyrku.
Program wyjazdu:
Piątek: 7:30 wyjazd ul. Focha - Oświęcim - niemiecki obóz Auschwitz, zwiedzanie pasieki w Grójcu, przyjazd do Bielska na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza,
Sobota: Bielsko Biała - udział w Dniach Pszczelarza,
Niedziela: Bielsko Biała - zakończenie spotkania pszczelarskiego, a potem Pszczyna - zwiedzanie zamku Hohenzollernów.
Tutaj szczegóły: img

 IV Święto Miodu w Kośmidrach - 2019 rok

Sołectwo Kośmidry, oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry zaprosiły nas do uczestnictwa w szkoleniu i obchodach IV Święta Miodu, które odbyło się 4 sierpnia 2019 r.,
Podobnie jak w ubiegłym roku Święto Miodu rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jana Pawła II w Kośmidrach.
Następnie w restauracji KARCZMA-KOSZWICE Wójt Gminy Pawonków - Joanna Wons-Kleta, oraz sołtys wsi Kośmidry, inicjator tej cyklicznej imprezy, kol. Paweł Derner przywitali zebranych pszczelarzy.
W spotkaniu wziął również udział Zarzad Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie wraz z Prezesem Kazimierzem Zaskórskim, oraz pocztem sztandarowym.
W następnej części spotkania odbył się wykład dr hab. Zbigniewa Kołtowskiego, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który jest kierownikiem Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, a także Wiceprezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Tutaj ulotka ze szczegółami: img ZAPROSZENIE
Na koniec odbył się festyn ludowy w Kośmidrach, wraz z prezentacją i sprzedażą sprzętu pszczelarskiego przez różne firmy, oraz miodu.
Impreza nadzwyczaj udana, cieszy się z roku na rok coraz większa popularnością.

 Zaproszenie na Dożynki Gminne w Lelowie - 2019 rok

Wójt Gminy Lelów, Sołectwo Lelów serdecznie zapraszają kolegów pszczelarzy na Dożynki Gminne, które się odbędą 11 sierpnia 2019 r. W organizacji tej imprezy aktywnie uczestniczą koledzy pszczelarze z Koła w Lelowie.
Tutaj ulotka: img ZAPROSZENIE

 Remont sali edukacyjnej

Informujemy kolegów pszczelarzy, że w ramach planu pracy Zarządu RZP przeprowadzono remont Sali Szkoleniowo-Edukacyjnej, została ładnie odnowiona i zapraszamy kolegów do korzystania. W tym celu proszę się kontaktować z Prezesem RZP Kazimierzem Zaskórskim, tel.: 505 287 691, mail: kzaskorski@wp.pl, lub z Edwardem Słomskim, tel.: 507 799 553, mail: slomski@gmail.com .

 Pokwitowanie odbioru pszczół na 2019 r.

Pokwitowanie odbioru pszczół na ten sezon. Tutaj wzór: PDFimg

 II Światowy Dzień Pszczoły 20 maja 2019 r.

Świętujmy razem, wstańmy i zróbmy coś dobrego dla pszczół !


Głównym celem tego Dnia jest uświadomienie ludziom znaczenia pszczół i innych zapylaczy dla naszego istnienia. Musimy być świadomi, że proklamacja „Światowego Dnia Pszczół” przez ONZ, dla pszczół i innych zapylaczy nie zrobiła jeszcze wiele i że główne zadanie ich ochrony jest przed nami. Światowy Dzień Pszczół to świetna okazja, z której musimy skorzystać. Dlatego pszczelarze i obrońcy przyrody zwracają się do wszystkich ludzi, aby pomogli poprawić warunki przetrwania pszczół, a tym samym przetrwania nas ludzi. Nasze działanie nie zrobi wielkich zmian w przyrodzie, ale liczy się każdy, kto zapewnia pszczołom łatwiejszy byt.
KLUCZOWE FAKTY I LICZBY
Trzy-czwarte upraw na całym świecie produkujących owoce lub nasiona do użytku przez ludzi, zależy, przynajmniej częściowo, od owadów zapylających.
Poprawa rozmieszczenia i różnorodności zapylaczy zwiększa plony
- zapylacze wpływają na 35 procent światowych gruntów rolnych, wspierając produkcje 87 czołowych roślin jadalnych na świecie.
Produkty żywnościowe zależne od zapylaczy przyczyniają się do zdrowej diety i odżywiania.
Zapylacze są zagrożone - zrównoważone rolnictwo może zmniejszyć ryzyko dla zapylaczy, przyczyniając się do zróżnicowania krajobrazu oraz ekologicznej produkcji żywności.
Dbając o pszczoły chronimy różnorodność biologiczną -zdecydowana większość zapylaczy to dzikie owady zapylające, w tym ponad 20 000 gatunków pszczół.
Mały cudotwórca.
Zapylanie jest niezbędne dla życia na naszej planecie. Pszczoły i inne owady zapylające żyją od milionów lat, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe i zachowując bioróżnorodność dla roślin i ludzi.
Zapylacze są niezbędne dla produkcji wielu bogatych w mikroelementy owoców, warzyw,
orzechów, nasion i olejów, które spożywamy na co dzień.
W rzeczywistości blisko 75 procent uprawianych na świecie przez ludzi roślin na owoce i nasiona, przynajmniej w części zależy od zapylaczy, mając wpływ na ich wydajność i jakość.
Co się dzieje z zapylaczami?
W wielu regionach, ilość zapylaczy ma tendencje spadkowe.
W przeszłości ta usługa była dostarczona przez naturę a koszt jej był niski. Od kiedy obszary uprawne stały się większe, zmieniły się również sposoby agrotechniki, skupiono się na wąskiej liście upraw i zwiększono ilość używanych pestycydów. Zebrane dowody wskazują na te czynniki jako potencjalne przyczyny poważnego spadku różnych populacji zapylaczy.
Spadek ten prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie kosztów i zmniejszenie produkcji bogatych w witaminy owoców i warzyw, co doprowadzi do coraz większej niezrównoważonej diety i zdrowotnych problemów człowieka.
Zapylanie - Praca niewidoczna dla oczu ale podnosząca wydajność w rolnictwie.
Zapylanie jest największym rolniczym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia plonów na całym świecie. Tak więc pszczoły i dzikie zapylacze wnoszą istotny wkład w rolnictwo. Ponadto uprawy zależne od zapylania są bardziej wartościowe niż te, które nie wymagają zapylania.
Wartość światowych upraw bezpośrednio zależnych od owadów zapylających szacuje się na setki miliardów USD rocznie. A ich ilość rośnie. Wielkość rolniczej produkcji zależnej od zapylaczy wzrosła o 300 procent w ciągu 50 lat. Liczby te odzwierciedlają znaczenie zapylaczy dla całej planety.
Oczywiście korzyści, jakie przynoszą pszczoły i dzikie zapylacze, wykraczają poza żywność dla ludzi. Dzięki zapylaczom zwierzęta hodowlane mają różnorodną paszę, a tym samym większą elastyczność w dostosowywaniu się do coraz bardziej zmieniającego się klimatu.
Mamy też pewne leki, biopaliwa, włókna i materiały budowlane.
MIÓD – eliksir dla zdrowia
Miód zawiera wiele dobroczynnych substancji. Jest doskonałym składnikiem odżywczym i uspokajającym. Dzięki antybakteryjnym i przeciwutleniającym właściwościom, jest szeroko stosowany w medycynie ludowej. Miód nie wymaga dodatkowej obróbki, a pszczelarz niczego nie dodaje ani nie bierze z niego. Dojrzały miód nie traci swoich wartości odżywczych i podczas prawidłowego przechowywania pozostaje doskonałym produktem spożywczym. Miód krystalizuje z czasem. Jest to naturalny proces, który nie powoduje żadnych zmian chemicznych ani nie wpływa to na jego jakość. Jeśli miód jest przegrzany, substancje biologicznie czynne są tracone.
Miód można mieszać z różnymi napojami, na przykład herbatą, mlekiem, jogurtem lub naturalnymi sokami. Może też być dodawany do różnych pieczonych lub gotowanych potraw (ciasta, sosy, warzywa, mięsa). Miód może w pełni zastąpić cukier konsumpcyjny w naszej diecie.

Co możemy zrobić dla pszczół.
Przedszkola i szkoły mogą wspólnie z lokalnymi organizacjami pszczelarskimi podejmować różne działania:
- Wizyta u pszczelarzy i zapoznanie się z pracą pszczelarzy;
- Poznanie miodu i innych produktów pszczelich;
- Poznanie roślin miododajnych;
- Stworzenie pastwiska dla pszczół i innych zapylaczy w ogrodzie domowym, podwórku, na tarasie ...
- Przygotowanie śniadania z miodem i innymi produktami miodowymi
- Organizacja konkursu plastycznego na temat pszczelarstwa i zapylaczy
Każda osoba może przyczynić się do zachowania pszczół i innych zapylaczy:
- Na balkonach, tarasach i ogrodach w celach dekoracyjny zasiejmy miodne kwiaty.
- Kupujmy miód i inne produkty pszczele od lokalnych pszczelarzy.
- Pozwól nam poinformować dzieci i młodzież o znaczeniu pszczół.
- Zachowujmy stare łąki z większą różnorodnością roślin kwitnących.
- Rośliny kwitnące kosić na łąkach dopiero po przekwitnięciu.
- Jeśli jest to naprawdę konieczne, używajmy pestycydów bezpiecznie dla pszczół, stosując je po ustaniu lotów pszczół to jest późnym wieczorem, gdy pszczoły nie latają na kwiaty.
Światowy Dzień Pszczoły ma rzucić światło na nasze środowisko i poprawić warunki bytowania pożytecznych zapylaczy. Nie stójmy obojętnie bo nasz los jakość naszego życia zależy od tych małych cudotwórców.

 Przykładowy program zebrania Koła

Na wniosek niektórych kolegów, dla ułatwienia pracy kolegom Prezesom przedstawiamy przykładowy program Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Koła, wypracowany w Kole Częstochowa w oparciu o Statut naszej Organizacji.
Szczegółowe punkty programu i wysokość składek Koła ustalają indywidualnie.
Co cztery lata dochodzą punkty dotyczące wyborów Prezesa i Zarządu Koła i ew. Komisji Rewizyjnej.
Tutaj wzory: PDFimg lub DOCimg

 Projekt edukacyjny Koła w Częstochowie

Koło Pszczelarzy w Czestochowie przeprowadził zajęcia edukacyjne na terenie Częstochowy z zakresu "Chrońmy pszczoły - doceniajmy i promujmy ich rolę w przyrodzie" Tutaj szczegóły

 Szkolenia dla pszczelarzy na 2019 rok

W tym roku szkolenia, trochę inaczej niż w ubiegłych latach, oprócz wykładów teoretycznych objęły również zajęcia praktyczne w gospodarstwie pasiecznym. I tak najpierw wysłuchaliśmy w sali ŚODR na ul. Kard. Wyszyńskiego w dniu 30 marca 2019 r. dwóch wykładowców:
a) prof. Małgorzaty Dżugan - "Botaniczne i geograficzne uwarunkowania jakości miodu", oraz "Aktywność biologiczna miodu w ocenie laboratoryjnej".
b) Piotra Krawczyka - "Prawny i marketingowy wymiar działalności pasiecznej".
Następnie odbyły się zajecia praktyczne w gospodarstwie Jerzego Lary, w sumie pięć gup 20 osobowych.
Na koniec tego cyklu 13 kwietnia 2019 r. w restauracji Niezapominajka w Garnku, dr Paweł Migdał wygłosił 2 wykłady:
"Gospodarka Pasieczna", i "Polskie i europejskie doswiadczenia gospodarki pasiecznej".
Pomimo nowej formuły szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były bardzo dobrze oceniane przez uczestników.
Mobilizacja członków Zarzadu RZP sprawiła, że szkolenia zakończyły się sukcesem.

 Spotkanie Zarządu RZP z Prezesami Kół

8 lutego w ŚODR w Częstochowie odbyło się spotkanie Zarządu RZP z Prezesami Kół.
Przedstawione zostały plany budżetowe, oraz program działania Zarządu na 2019 rok.
Odczytane zostały protokoły Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sprawozdania Komisji Hodowlanej, rozdane zostały deklaracje RODO, oraz odbyła się burzliwa dyskusja na bieżące tematy.
Na tym spotkaniu zainicjowano równiez powstanie Komisji Statutowej.

 Spotkania opłatkowe w Kołach RZP

W kołach naszego regionu odbyły się spotkania opłatkowe pszczelarzy.
Mają one różny charakter, mniej lub bardziej oficjalny, ale zawsze jest na nich nastrój serdeczności i wzajemnej sympatii.
Między innymi w Kochanowicach z udziałem Sekretarza Gminy Kochanowice p. Andrzeja Domagały, oraz Wójta Gminy Herby p. Iwony Burek.
Opłatek odbył się również w Kole w Wożnikach, oraz w Częstochowie Tutaj szczegóły.
Także w RZP w Częstochowie zebrał sie Zarząd, biuro i Prezesi Kół na opłatkowym spotkaniu prowadzonym przez Prezesa kol. Kazimierza Zaskórskiego.
I w ten sposób wchodzimy w nastrój Świąt Bożego Narodzenia i pełni nadziei na pomyślność w Nowym 2019 Roku.

 6 -7 grudnia: 24 Krajowa Konferencja Pszczelarska i 30 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Zarząd RZP w Częstochowie podjął uchwałę o współorganizacji w tym roku Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę wraz z Polskim Związkiem Pszczelarskim i ŚODR w Częstochowie.
img Program uroczystości
W tym roku w pielgrzymce wzięło udział ok 3 tysięcy pszczelarzy z całego kraju.
Podczas konferencji wysłuchaliśmy wykładu dr. Pawła Migdała (w zastępstwie prof. Adama Romana) z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu p.t.: "Wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich", z którego wynika niebagateny wpływ czynników politycznych, gospodarczych i samego pszczelarza na jakość produktów.
W drugim wykładzie prof. Artura Stojko dowiedzieliśmy się że nie ma odwrotu od tego aby apiterapia stała się działem medycyny w XXI w. ponieważ produkty pszczele posiadają właściwości farmakologiczne.
Na przeszkodzie stoi niewiedza autorytetów, które kwalifikują miód jako cukier i nic poza tym.
Moderatorem konferencji był Piotr Krawczyk.
Dzień zakończyła wieczorna Msza św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Molendy, duszpasterza pszczelarzy arch. częstochowskiej.

7 grudnia odbyła się msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, której przewodniczył bp Edward Białogłowski, Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy. Podczas uroczystości zostały poświęcone sztandary pszczelarskie, oraz opłatki na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
Szczegóły na stronie Jasnej Góry
Po zakończeniu uroczystości, w Sali o. Kordeckiego Tadeusz Dylon, nowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy, w przemówieniu zarysował kierunki swoich działań. Wśród zaproszonych gości byli poprzedni prezydenci PZP, o. Jan Poteralski, podprzeor klasztoru jasnogórskiego.
Za organizację pielgrzymki odpowiadał Kazimierz Zaskórski, nowy prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, oraz cały Zarząd RZP.
Do zobaczenia za rok.

 Zmiana w zarządzie RZP

W związku z rezygnacją z udziału w Zarządzie RZP 3 członków: kol. Andrzeja Adamczyka, kol. Pawła Dawida i kol. Jana Wystalskiego, w dniu 3 września 2018 r. ukonstytuował sie nowy zarząd RZP w Częstochowie.
Wakaty w zarządzie zostały uzupełnione zgodnie z par.22 pkt.5 i pkt.6 statutu RZP o 2 nowych członków Zarządu: kol. Włodzimierza Janasa z Koła w Blachowni i kol. Tadeusza Dubiela z Koła Pszczelarzy w Gorzowie Śląskim.
Obecnie Zarząd RZP składa sie z 6 członków. Funkcję Prezesa powierzono kol. Kazimierzowi Zaskórskiemu.

 II Regionalny Dzień Pszczelarza w Lelowie

Obchody II Regionalnego Dnia Pszczelarza, odyły się w Lelowie w dniu 12.08.2018 r. Impreza była połączona z Dożynkami Gminnymi organizowanymi przez Gminę Lelów.  Pobierz program imprezy
Mszę świętą w intencji rolników i pszczelarzy odprawił ksiądz biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy wraz z proboszczem miejsca księdzem dziekanem Henrykiem Młynarczykiem, kapelanem Koła Pszczelarzy w Częstochowie ks. dr Ryszardem Marią Tomaszewskim.
Obecni goście między innymi:
 • Burzyńska Lidia - Poseł na Sejm RP
 • Motłoch Jerzy - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
 • Kasiura Henryk - Wicestarosta Częstochowski
 • Marianna Dziura - Radna Powiatu Częstochowskiego
 • Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów
Wielu zaproszonych gości przysłało listy min. Wiceminister Rolnictwa Szymon Giżyński Byli także przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Radni Gminy Lelów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolniczych, kulturalnych, ect.
Byli także między innymi:
 • Waldemar Kudła - Prezydent PZP
 • Piotr Krawczyk - Przewodniczący Rady Związku
 • Prezesi Kół Pszczelarzy Regionu Częstochowskiego.
Zapraszamy do galerii zdjęć z tej pięknej uroczystości

Inne linki:
Gmina Lelów - Dożynki 2018

W ramach imprezy przeprowadziliśmy konkursy z nagrodami dla młodzieży w różnych grupach wiekowych.
Tematyka w linku: img Tematy konkursu

 Wyniki konkursu temat „Pszczoła w przyrodzie i wartość pracy pszczoły”

JURY konkursów pszczelarskich:
 • Roma Krysiak - magister sztuki
 • Anna Konieczko - magister sztuki
 • Władysław Ratusiński - artysta plastyk
 • Edward Słomski - Członek Zarządu RZP, informatyk
 • Andrzej Adamczyk - Prezes Zarządu RZP
Jury rozstrzygnęło o wynikach konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.
Ogółem wpłynęło 589 prac (588 plastycznych + jedna gra komputerowa). Jury wyraziło podziw dla tak wielkiego zainteresowania ogłoszonym konkursem. Każda praca zasługuje na uwagę i specjalne potraktowanie.
Jury składa wyrazy szacunku i podziękowania dla każdego dziecka, dla każdego rodzica oraz nauczyciela, którzy podjęli trud zaangażowania w prace konkursowe na temat pszczoły w przyrodzie i wartości pracy pszczoły.
img Protokół jury z wynikami konkursu w raz z aneksem z dnia 27.06.2017 r. Galeria nagrodzonych prac
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów nagród dla laureatów konkursu:
 1. Koło Pszczelarzy w Lelowie
 2. Pani Arleta Dub-Brych
 3. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 4. Pani Marianna Dziura

 III Święto Miodu w Kośmidrach

Koło Pszczelarzy w Pawonkowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry zaprosili nas na obchody III Święta Miodu, które odbyło się 5 sierpnia 2018 roku.
Szczegóły programu uroczystości są umieszczone na  Zaproszeniu.
Już po raz trzeci w Kośmidrach odbyło się Święto Miodu, które powoli wpisuje się w tradycję tego regionu. Ze względu na rosnącą popularność tej imprezy organizatorzy z coraz większym zapałem i energią przystępują do jej realizacji.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Przes i Członkowie Zarządu RZP w Częstochowie. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie!
Impreza była udana i wartościowa pod każdym względem.

Obszerny fotoreportaż znajdziemy na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kosmidry

Serdecznie Zapraszamy na następna edycję!

 Wizyta w trutowisku Krywałd

Dnia 19 lipca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Komisji Hodowlanej Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie na trutowisku Krywałd. W spotkaniu uczestniczył prezes Andrzej Adamczyk.
Zapoznano się z pierwszymi efektami unasienienia matek na tym trutowisku. Wystawione w ulikach weselnych matki unasienniły się w 100%. Do końca tego sezonu planuje się unasiennić łącznie ok. 80 matek pszczelich.
Trutowisko nieczynne przez kilka ostatnich lat zaczyna żyć właściwym rytmem. Wielkie zasługi w jego reaktywacji mają koledzy z Kół Pszczelarzy w Koszęcinie i Kaletach.

 Odkłady i matki na 2018 rok

Lista pasiek rekomendowanych przez RZP, w których można dokonać zakupu odkładów w 2018 r.:
 1. Gospodarstwo Pasieczne MIODZIO Krzysztof Rachwalik - Piaski ul. Miodowa 9, 97-540 Gidle (max. 60 sztuk)
 2. Janeczek Eugeniusz - ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 15/5, 42-200 Częstochowa (max. 80 sztuk)
 3. Nowak Paweł - ul. Borowa 35, 41-250 Czeladź (max. 41 sztuk)
 4. Osińska Magdalena - ul. Nowa 14, 28-400 Pińczów (max. 8 sztuk)
 5. Szymichowski Kazimierz - ul. Pasteura 17/2, 42-200 Częstochowa (max. 80 sztuk)
 6. Wiesław Londzin - ul. Spacerowa 13, 43-515 Zabrzeg (max. 20 sztuk)
img Pokwitowanie odbioru pszczół, dla pszczelarzy biorących udział w projekcie "Zakup pszczół" w sezonie 2017/2018. Każdy pszczelarz, który będzie dokonywał zakupu matek lub odkładów na refundację zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania pokwitowania i dostarczenia jednej kopii do biura RZP.
img Druki oferty na sprzedaż odkładów. Dla zainteresowanych złożeniem oferty na sprzedaż odkładów dla RZP.
img Druk oferty na sprzedaż matek. Dla zainteresowanych hodowców matek pszczelich ras i linii, dla których otwarto księgi lub rejestry w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt. Wzory opracowane przez KOWR.

 Pokarm na zimę

RZP w Częstochowie poleca karmę dla pszczół APIFOOD od lat stosowaną przez naszych pszczelarzy.
Tutaj aktualny cennik i asortyment

 Zebrania w Kołach i referendum

Aktualnie odbywają się coroczne zebrania w Kołach Pszczelarzy podczas których ma być przeprowadzone referendum w kluczowych sprawach naszej organizacji.
Szczegóły na ten temat znajdują się w tym dokumencie: img Pismo przewodnie w/s referendum

 Wzory załączników tabel na zakupy sprzętu i pszczół na lata 2017/2018 i 2018/2019

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdziemy Załączniki do Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019
W najbliższym czasie umieścimy tutaj gotowe wzory tabel do wypełnienia w kołach.
Przykład:

 Wykaz pasiek produkujacych matki i odkłady

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest aby pasieka od której zamierzamy kupić matki bądź odkłady była umieszczona w wykazie prowadzonym przez ARR.
Oczywiście zakupy realizujemy zgodnie z wcześniejszym zamówieniem a ponadto producenci odkładów musza miec także rekomendacje RZP w Częstochowie.
Pod poniższym linkiem mozna szukać dokumentu p.t.: ”Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedłożyły prawidłowe zaświadczenia o stanie zdrowotności rodzin pszczelich w sezonie 2016/2017.”
Strona arr.gov.pl z wykazem pasiek
Powyższy link dotyczy również ogłoszeń ARR związanych z pszczelarstwem.
Ostatnia wersja dokumentu, jeżeli jest dostępny: wykaz_pasiek_2017.pdf
Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

 Artykuł Rafała Mościckiego "Miód szkodzi tak samo jak cukier"

Z przykrością zauważyliśmy w gazecie "Rzeczpospolita" artykuł, Rafała Mościckiego "Miód szkodzi tak samo jak cukier", w którym przytaczane są słowa prof. n. med Jarosława Dróżdża kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jakoby miód niczym nie nie różnił się od cukru.
http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170328936-Miod-szkodzi-tak-samo-jak-cukier.html#ap-1

Pan profesor Dróżdż sam się przyznaje, że "Nie znam żadnych badań potwierdzających", więc żeby przybliżyć panu profesorowi nieco źródeł informacji na ten temat zamieszczamy obszerną wypowiedź Pani Profesor Małgorzaty Dżugan na temat właściwości miodu wraz z bogatym wykazem artykułów przeglądowych i prac badawczych.

Pani dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan wraz z zespołem badawczym Katedry Chemii i Toksykologii Żywności Wydziału Biologiczno-Rolniczego na Uniwersytecie Rzeszowskim wiedzą co mówią, ponieważ są specjalistami w tej dziedzinie.
Dziwić się tylko należy panu profesorowi Drożdżowi, że nie zna osiągnięć polskich i światowych naukowców w dziedzinie apiterapii. Nieodpowiedzialne wypowiedzi pana prof. Dróżdża są po prostu szkodliwe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Panią Profesor Małgorzatę Dżugan z zespołem.
Dzugan-Malgorzata-w obronie polskiego miodu-1.pdf

 MRiRW: powstanie zespół doradczy ds. pszczelarstwa

 • Na środowym spotkaniu (01.02.2017) szefa resortu rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z działaczami Polskiego Związku Pszczelarstwa zdecydowano o powołaniu zespołu doradczego ds. pszczelarstwa przy ministrze rolnictwa - poinformowało w środę biuro prasowe resortu.
  − Podejmowane przez resort działania będą służyły zachowaniu polskiego pszczelarstwa w dobrej kondycji − powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi.
  Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pszczelarzy, było przedstawienie problemów, które zdaniem zainteresowanych, nie zostały dotychczas rozwiązane.
 • Resort rolnictwa aktywnie poszukuje rozwiązań mogących złagodzić negatywne skutki dla ochrony roślin związane z ograniczeniem stosowania zapraw zawierających neonikotynoidy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa owadom zapylającym.
  Problem stosowania tych substancji czynnych był rozpatrywany 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej, 27 stycznia 2017 r., odbyło się spotkanie robocze, na którym zostały omówione aktualne problemy związane z ograniczeniami w stosowaniu zapraw zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Spotkanie poprowadziła podsekretarz stanu Ewa Lech, a wzięli w nim udział przedstawiciele branżowych organizacji rolniczych, pszczelarskich i ekologicznych.

Szczegóły na stronie MRiRW:

 Stosowanie środków ochrony roślin a zatrucie pszczół!  - materiały opracowane przez ŚODR w Częstochowie

Zalecenia wykonania zabiegów

Stosuj środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami i prawem
Czyli:
 • Zgodnie z aktualną etykietą- instrukcją stosowania środka i tylko te, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w danej uprawie;
 • Stosuj środki przestrzegając okresów prewencji dla pszczół;
 • Nie stosuj środków toksycznych dla pszczół na uprawach w okresie kwitnienia – oblatują je pszczoły;
 • Wykonuj zabiegi w godzinach wieczornych, po zakończeniu pracy pszczół;
 • Jeśli musisz w ciągu dnia, bezpieczniej będzie gdy zrobisz to podczas chłodnej i pochmurnej pogody lub wczesnym rankiem- wtedy pamiętaj, aby zastosować środek z zerowym okresem prewencji;
 • Nie sporządzaj środków, jeśli taka możliwość nie jest zapisana w ich etykietach – instrukcjach stosowania;
 • W terenie otwartym wykonuj zabiegi, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3m/s;
 • Twój opryskiwacz musi być sprawny technicznie i posiadać atest;
 • Musisz być przeszkolony i posiadać aktualne zaświadczenie;
 • Musisz prowadzić ewidencję wszystkich zabiegów

Materiały do pobrania

fot Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych,
realizowanych przez PIWet-PIB, przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin  (PDF)

- w/w instrukcja zawiera również:
PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
PODEJRZENIE OSTREGO ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Plakat do rozwieszenia na terenie gminy  (PDF)

Zalecenia wykonania zabiegów  (DOC)

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c