Logo
img

Historia powstania medalu RZP Częstochowa

Powszechnie wiadomo, że w działalnosci społecznej duże znaczenie uznaniowe i mobilizujące mają: wyróżnienia, odznaczenia i nagody.
Regionalny Związek Pszczelarzy (RZP) w Częstochowie za działalność społeczną dysponuje podobnie jak równorzędne organizacje pszczelarskie wyróżnieniami: odznaką brązową i srebrną PZP, dyplomami uznania, podziękowaniami, listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi, które są wręczane wyróżniającym pszczelarzom z okazji ważnych dla RZP uroczystości pszczelarskich.

Dla rozszerzenia w/w wyróżnień na X Walnym Zjeździe Delegatów w 2004 roku przewodniczący Zjazdu RZP kol. Kazimierz Zaskórski zaproponował, aby z okazji X Walnego Zjazdu Delegatów dla uczczenia X kadencji zarządu RZP opracować medal pamiatkowy, który byłby wręczany pszczelarzom jak równierz osobom lub instytucjom wspierającym działalność RZP. W 2008 roku upływała także 32 rocznica powołania pierwszego zarządu utworzonego w 1975 roku Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Częstochowie. Po reorganizacji organów terenowych Polskiego Związku Pszczelarzy działa Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie.
Propozycja opracowania takiego medalu została przyjęta, ale nie wyznaczono nikogo (lub zespołu) który zająłby się realizacją tego pomysłu.
Na posiedzeniu zarządu RZP w Częstochowie w 2007 roku powrócono do koncepcji opracowania tego medalu. Zarząd RZP zlecił Komisji Historycznej działającej z powołania RZP w osobach: przwodniczący Eugeniusz Janeczek, członkowie Mieczysław Lejman i Maciej Ornicz, opracowanie i wykonanie medalu, sugerując jednocześnie wygląd awersu i rewersu. Na spotkaniu Komisji w grudniu 2007 roku kol. Eugeniusz Janeczek przedstawił kilka wariantów graficznych tego medalu. Komisja po weryfikacji i pewnych korektach opracowała wygląd graficzny i przekazała do zatwierdzenia zarządowi RZP. Projekt został przyjęty przez Zarząd RZP; przystąpiono do jego realizacji.

Medale (awers, rewers) po raz pierwszy zostały wręczone na XI Walnym Zjeździe Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w dniu 19.04.2008 roku, 17-tu zasłużonym pszczelarzom.

img

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

SEO Stats powered by MyPagerank.Net