Dzisiaj jest: roku
Logo
img

Historia powstania medalu RZP Częstochowa

Powszechnie wiadomo, że w działalnosci społecznej duże znaczenie uznaniowe i mobilizujące mają: wyróżnienia, odznaczenia i nagody.
Regionalny Związek Pszczelarzy (RZP) w Częstochowie za działalność społeczną dysponuje podobnie jak równorzędne organizacje pszczelarskie wyróżnieniami: odznaką brązową i srebrną PZP, dyplomami uznania, podziękowaniami, listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi, które są wręczane wyróżniającym pszczelarzom z okazji ważnych dla RZP uroczystości pszczelarskich.

Dla rozszerzenia w/w wyróżnień na X Walnym Zjeździe Delegatów w 2004 roku przewodniczący Zjazdu RZP kol. Kazimierz Zaskórski zaproponował, aby z okazji X Walnego Zjazdu Delegatów dla uczczenia X kadencji zarządu RZP opracować medal pamiatkowy, który byłby wręczany pszczelarzom jak równierz osobom lub instytucjom wspierającym działalność RZP.
Propozycja opracowania takiego medalu została przyjęta, ale nie wyznaczono nikogo (lub zespołu) który zająłby się realizacją tego pomysłu.
Na posiedzeniu zarządu RZP w Częstochowie w 2007 roku powrócono do koncepcji opracowania tego medalu. Zarząd RZP zlecił Komisji Historycznej działającej z powołania RZP w osobach: przwodniczący Eugeniusz Janeczek, członkowie Mieczysław Lejman i Maciej Ornicz, opracowanie i wykonanie medalu, sugerując jednocześnie wygląd awersu i rewersu. Na spotkaniu Komisji w grudniu 2007 roku kol. Eugeniusz Janeczek przedstawił kilka wariantów graficznych tego medalu. Komisja po weryfikacji i pewnych korektach opracowała wygląd graficzny i przekazała do zatwierdzenia zarządowi RZP. Projekt został przyjęty przez Zarząd RZP; przystąpiono do jego realizacji.

Medale (awers, rewers) po raz pierwszy zostały wręczone na XI Walnym Zjeździe Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w dniu 19.04.2008 roku, 17-tu zasłużonym pszczelarzom.

img

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c