Dzisiaj jest: roku
Logo

Sztandar Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie

Z inicjatywą ufundowania sztandaru dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie wystąpił ówczesny Prezes Mieczysław Lejman w 1996 roku. Głównym motywem tego zamierzenia była chęć integrowania środowiska pszczelarzy i wyjście naprzeciw oczekiwaniom pszczelarzy na posiadanie własnego sztandaru.
W dniu 30 października 1996 roku Zarząd jednomyślnie i z entuzjazmem podjął uchwałę o wykonaniu sztandaru dla RZP w Częstochowie i powołał komisję do spraw sztandaru w składzie:
  1. Tadeusz Dubiel – przewodniczący
  2. Tadeusz Tarłowski – członek
  3. Władysław Skwara – członek.
Komisja opracowała harmonogram działań na rzecz ufundowania sztandaru i rozpoczęła aktywne funkcjonowanie. Idea sztandaru została rozpropagowana przez prezesa Mieczysława Lejmana w pisemnych informatorach dla Kół Pszczelarzy, a także na zebraniach Kół z udziałem członków Zarządu i na Konferencji Pszczelarskiej w dniach 23 i 24.11.1996. Komisja do spraw sztandaru informowała na bieżąco Prezesa i Zarząd o postępie prac w sprawie wykonania sztandaru.
Wpłynęło 5 projektów graficznych sztandaru:
  1. Projekt autorstwa Szymona Salamona – byłego Prezesa WZP w Częstochowie
  2. Projekt autorstwa Józefa Zycha z Soborzyc – Koło Pszczelarzy w Dąbrowie Zielonej
  3. Projekt autorstwa Włodzimierza Janasa – Koło Pszczelarzy w Blachowni
  4. Projekt autorstwa Tadeusza Dubiela – Koło Pszczelarzy Gorzów Śląski
  5. Projekt autorstwa Mieczysława Lejmana – Prezesa RZP w Częstochowie.
Postanowiono także zlecić opracowanie projektu sztandaru Profesorowi dr Zbigniewowi Piłkowskiemu z Politechniki Częstochowskiej i to jego wersja została jednomyślnie zaakceptowana przez Zarząd w dniu 23.08.1997 roku. Według tego projektu sztandar został wykonany techniką ręczną przez mistrza haftu panią Halinę Różewicz z Częstochowy.
Fundusze na sztandar były gromadzone w okresie 2 lat (1996 – 1997) od Terenowych Kół Pszczelarzy i od indywidualnych ofiarodawców.
Komisja zakończyła pracę i kompletny sztandar był gotowy w dniu 30 listopada 1997 roku.
Sztandar został poświęcony przez Metropolitę Częstochowskiego Arcybiskupa ks. dr Stanisława Nowaka w dniu św. Ambrożego 7.12.1997 r. podczas uroczystej mszy św. na Jasnej Górze. Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się w tym samym dniu w Sali Papieskiej w obecności około 1100 pszczelarzy zgromadzonych podczas IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę. Okolicznościowe przemówienie na temat sztandaru jako symbolu wygłosił honorowy prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego ks. dr Henryk Ostach.
Sztandar wręczali: prezes PZP Lech Sęczyk i wiceprezes Jerzy Garnczarczyk. Sztandar przyjęli, przyklękając i całując jego płat: prezes RZP w Częstochowie Mieczysław Lejman, wiceprezes Tadeusz Dubiel i wiceprezes Kazimierz Zaskórski. Następnie takim samym gestem, pozostali członkowie Zarządu RZP w Częstochowie: Tadeusz Filipecki, Zdzisław Krawczyk, Stanisław Radecki, Władysław Skwara i Józef Szulc - w imieniu pszczelarzy Ziemi Częstochowskiej, ustawieni w szeregu kolejno, witali uroczyście nasz nowy sztandar.
Po tej ceremonii sztandar przejął pierwszy poczet sztandarowy, który stanowili: Tadeusz Dubiel, Kazimierz Zaskórski i Stanisław Radecki. Na zakończenie tej podniosłej i wzruszającej uroczystości, Prezes RZP w Częstochowie Mieczysław Lejman wygłosił wobec zebranych pszczelarzy w Sali Papieskiej następujące oświadczenie:
Z głębokim wzruszeniem przyjmujemy ten sztandar tu w Sali Papieskiej w chwili dla nas uroczystej i historycznej.
Długo czekaliśmy na ten moment.
Niech ten sztandar będzie dla nas symbolem jedności, wzajemnej życzliwości i zachęty do działalności pszczelarskiej na Ziemi Częstochowskiej.
Niech godnie będzie z nami w ważnych wydarzeniach Związku, w chwilach radości i w smutnych momentach pożegnań naszych kolegów.
Tak nam dopomóż Bóg!

img

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c