SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PSZCZELARZE NA JASNEJ GÓRZE     6-7 grudnia 2016

6 grudnia      – 22 Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie na temat:
 „Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich”

Miejsce konferencji: Aula Ojca A. Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie.

Organizatorzy:

13:00  Rejestracja uczestników

13:45 Otwarcie konferencji przedstawienie programu i celu, powitanie Gości.

14:10 – 15:30   1 wykład : "Innowacyjne metody leczniczego wykorzystania produktów pszczelich w profilaktyce i terapii". Dr hab. n. med. Jerzy Stojko Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

15:30 – 16:50   2 wykład:  "Innowacyjne formy promocji walorów prozdrowotnych miodów krajowych szansą na wzrost konsumpcji". dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan Katedra Chemii i Toksykologii Żywności Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski

16:50-17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

17:00 Spotkanie Prezesów WZP/RZP oraz władz PZP.

Wprowadzenie w klimat pielgrzymki:

19:30 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – Msza św. dla pszczelarzy

21:00 Apel Jasnogórski.

7 grudnia   – św. Ambrożego -  główne uroczystości  28 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę

Organizatorzy:

10:30 zbiórka pocztów sztandarowych na dziedzińcu

11:00 – Bazylika Jasnogórska -  uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji pszczelarzy  (składających dary ołtarza prosimy o czytelne kartki)

Mszy św. będzie przewodniczył oraz wygłosi homilię  J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski , Delegat KEP ds.  Duszpasterstwa Rolników i  Pszczelarzy.

12:30 – spotkanie pszczelarzy w Auli O. Kordeckiego w czasie którego odbędą  się wystąpienia  zaproszonych gości.

Wszelkich informacji udzielają  organizatorzy: