post_201006_zarzad_rzp
Logo
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
III Posiedzenie Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.201006
Dnia 30 września 2020 r. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu RZP w Częstochowie obecnej kadencji.
W posiedzeniu uczestniczyli
Piotr Krawczyk – Prezes, Tomasz Ojrzyński- Wiceprezes, Paweł Góral – Wiceprezes, Krzysztof Jezierski – Skarbnik, Zygmunt Chwaliński – Sekretarz, Tomasz Marchewka – Członek zarządu, Edward Słomski - Członek zarządu, Kazimierz Zaskórski – Prezes Honorowy, Jerzy Lis – Członek Komisji Rewizyjnej, Agata Sojda – Kierownik Biura RZP.
Po przywitaniu przez Prezesa przybyłych na posiedzenie i przyjęciu porządku obrad przystąpiono do realizacji zaplanowanych punktów.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
3. Zapoznanie się z protokołem z WZD RZP w Częstochowie z dnia 04.09.2020 r.
4. Przygotowanie dokumentów do KRS.
5. Bilans otwarcia na 04.09.2020.
- stan finansów RZP – Krzysztof Jezierski
- zobowiązania i należności RZP - Agata Sojda
- stan obiektów siedziby RZP – Paweł Góral, Edward Słomski
6. KPWP 2019/20 aktualny stan.
7. KPWP 2020/21 stan przygotowań – Piotr Krawczyk
8. Konferencja i Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę 2020 - Piotr Krawczyk
9. Sprawy Organizacyjne
- opieka nad Kołami RZP - podział
- konta bankowe dla kół – Krzysztof Jezierski
- zapisy RODO - Krzysztof Jezierski
- zwrot kosztów dojazdu i delegacji.
10. Preliminarz przychodów i wydatków RZP na działalność statutową do końca 2020 roku.
11. Przygotowanie planu pracy Zarządu RZP do końca 2020 roku.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem PZP za 2019 r.
13. Przyjęcie uchwały dotyczącej składek do PZP za 2020 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.
Blok reklam
Mapa RZP w Czestochowie
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Pokarm dla pszczół
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Pasieka MALINKA
pasiekamalinka.pl
Miody
Soki
Świeczki
Sprzęt pszczelarski
Praca Zarządu RZP
Zarząd RZP
jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep przy RZP
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
Pasieka Gąszczyk
już wyrabia węzę pszczelą
Kazimierz Szymichowski, tel.: 501 145 983
Węza pszczela wyrób, sprzedaż, wymiana za wosk, skup wosku, każdy wymiar, walcowana na zimno(autoklaw).
Ceny promocyjne

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 12-15
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57; tel.: 504 172 011; Mail: rzpcz@interia.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl