post_2103131555
Logo
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Projekty KPWP - zakup sprzętu pszczelarskiego210313
210313Wróciły do nas zatwierdzone umowy z KOWR, więc możemy już przystąpić do zakupu sprzętu pszczelarskiego.
Szczegóły realizacji projektów zostały opisane w poniższym piśmie Prezesa Piotra Krawczyka do Prezesów Kół:
Komunikat_Zarzadu_RZP_marzec_2021.pdf img
Każde Koło ma przyznaną pewną pulę dotacji. Jeżeli ta pula nie zostanie wykorzystana w Kole to pozostała kwota zostaje przeznaczona do wykorzystania przez pszczelarzy RZP po 30 kwietnia 2021 r.
Każdy pszczelarz, który chce uzyskać refundację i spełnia warunki jej uzyskania wypełnia druk:
"Dane do umowy na zakup sprzętu ..." ,
a następnie dostarcza go do Prezesa Koła i do biura RZP (najlepiej pocztą elektroniczną).

Na tej podstawie w biurze RZP zostanie sporządzona bezbłędnie Umowa Na Zakup Sprzętu ...,
która w 2 egzemplarzach zostanie odesłana Pszczelarzowi do podpisu, a jej jedna kopia wraca z pdpisem do biura RZP.
Termin realizacji: do 30 czerwca 2021 r.
Szczegóły realizacji są podane w załącznikach poniżej.
Sprzęt pszczelarski:
Zalacznik_nr_2_-_Dane_do_umowy_sprzet.pdf img
Gospodarka wędrowna:
Zalacznik_nr_2_-_Dane_do_umowy_gospod.wedrowna.pdf img
Podajemy równiez cennik leków z firmy Pro-Wet:
Zalacznik_nr_3_-_Oferta_na_leki_pszczoly_Czestochowa_02.2021.pdf img
Blok reklam
Mapa RZP w Czestochowie
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Pokarm dla pszczół
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Pasieka MALINKA
pasiekamalinka.pl
Miody
Soki
Świeczki
Sprzęt pszczelarski
Praca Zarządu RZP
Zarząd RZP
jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep przy RZP
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
Pasieka Gąszczyk
już wyrabia węzę pszczelą
Kazimierz Szymichowski, tel.: 501 145 983
Węza pszczela wyrób, sprzedaż, wymiana za wosk, skup wosku, każdy wymiar, walcowana na zimno(autoklaw).
Ceny promocyjne

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 12-15
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57; tel.: 504 172 011; Mail: rzpcz@interia.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl