post_2106301502
×
O nas
Historia
Inne
×
biały
tło 1
tło 2
cień kartki
tło faktura
owal 3D
prostokąt 3D
jasny/ciemny
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Analiza miodu - próbki do badania210630
210630Informujemy kolegów pszczelarzy, że istnieje możliwość oddania próbek miodu do analizy

Projekt „Analiza jakości miodów pszczelich” w ramach projektów KOWR.
Informujemy o możliwości składania do badań próbek miodów pszczelich w celu określenia ich parametrów jakościowych. Badania miodu będą przeprowadzane przez Zakład Pszczelnictwa w Puławach.

Rodzaje badań:
- Analiza pyłkowa - klasyfikacja odmianowa miodu;
- oznaczenie liczby diastazowej celem określenia aktywności miodu;
- profil cukrowy miodu

W projekcie „Analiza jakości miodów pszczelich” mogą uczestniczyć pszczelarze umieszczający produkty pszczele na rynku zgodnie z prawem. Projekt jest finansowany w 100% kosztów netto, pszczelarz pokrywa jedynie koszty VAT 50 zł za jedno badanie.

Zarząd RZP pszczelarzom, którzy przekażą miód do badań i uzyskają dobrą ocenę wręczą okolicznościowy „Dyplom” uznania za jakość miodu.

Próbki miodu w ilości 150-200 gram jedna próbka, należy składać do 09.07.2021 r. w sklepie u Pani Olgi Romanowskiej lub Biurze RZP .
Jeden pszczelarz może złożyć maksymalnie 2 próbki.
Ilość próbek ograniczona do wysokości wartości projektu.
Próbki powinny być opisane: Imię i nazwisko, RZP Częstochowa, koło pszczelarzy, data miodobrania, nazwa próbki.
Blok reklam
Mapa RZP w Czestochowie
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Pokarm dla pszczół
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Pasieka MALINKA
pasiekamalinka.pl
Miody
Soki
Świeczki
Sprzęt pszczelarski
Praca Zarządu RZP
Zarząd RZP
jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep przy RZP
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
Pasieka Gąszczyk
już wyrabia węzę pszczelą
Kazimierz Szymichowski, tel.: 501 145 983
Węza pszczela wyrób, sprzedaż, wymiana za wosk, skup wosku, każdy wymiar, walcowana na zimno(autoklaw).
Ceny promocyjne

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 12-15
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57; tel.: 504 172 011; Mail: rzpcz@interia.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl