Dzisiaj jest: roku
Logo

TRUTOWISKO

 • Położenie
 • Trutowisko znajduje się na terenie Nadleśnictwa Brynek
  Dzierżawca - RZP Częstochowa

 • Na podstawie § 24 pkt. 7 Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie uchwalonego Uchwałą nr 1/XIII/2012 XIII Walnego Zjazdu Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie z dnia 24 listopada 2012 r. została powołana Komisja Hodowlana w składzie:
  1. Andrzej Adamczyk – przewodniczący
  2. Rainhold Bambynek – kierownik trutowiska
  3. Marian Jaźwiński
  4. Marcin Łebek
  5. Krzysztof Koza
  6. Arkadiusz Kopyciok
img
 • Linie
 • Rasa KRAIŃSKA

  Linia: Car - N

  Hodowana z materiału importowanego z Niemiec. Tworzy rodziny duże o wczesnym i dynamicznym rozwoju wiosennym. Bardzo dobrze wykorzystuje wszystkie pożytki nektarowe i spadziowe od b.wczesnych do późnych, osiągając wysoką wydajność miodu i pyłku. Bardzo plenna i łagodna, nierojliwa, przy umiarkowanych pożytkach wymaga izolacji. Nadaje się do pasiek stacjonarnych i wędrownych, ale wymaga dużej i termimowej ingerencji pszczelarza. Dobrze zimuje, oszczędnie gospodaruje zapasami zimowymi.


img
 • Praca hodowlana
 • ...
img
 • Historia Trutowiska Krywałd:
 • Trutowisko w Krywałdzie istnieje od 1966 roku. Inicjatorami założenia trutowiska były 3 Koła Pszczelarzy: w Koszęcinie, w Kaletach i w Lublińcu.
  W 1965 roku z wymienionych kół wyłoniono społeczny komitet założycielski trutowiska. W skład komitetu weszli: Alfons Borek, Herman Borek, Paweł Jończyk i Alojzy Peła.

  img
  Komitet założycielski uzyskał zgodę Nadleśnictwa w Brynku na lokalizację trutowiska, wybrał odpowiednie miejsce wśród lasów w osadzie Krywałd. Zgromadził skromne fundusze finansowe z dobrowolnego opodatkowania się członków Kół założycielskich i dotacji Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Lublińcu.
  Członkowie Kół założycielskich w czynie społecznym wykonali wstępne prace przygotowawcze jak: wyrównanie terenu, ogrodzenie wyznaczonej działki, zbudowali altanę-pracownię i zainstalowali uliki weselne. Z funduszy nadleśnictwa doprowadzono energię elektryczną.
  W dniu 3.07.1966 roku uroczyście otwarto Trutowisko „Krywałd”, w którym uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach kolega Kępny. Pierwsze pnie ojcowskie na Trutowisko dostarczył kol. Henryk Grzegorczyk z Bezchlebia. Pszczoły były rasy carnica lini Peszetz. Pierwszymi pszczelarzami korzystającymi z trutowiska byli członkowie z Kół: w Kaletach, Koszęcinie i Lublińcu. Taki stan rzeczy trwał do 1975 roku.
  Po utworzeniu Województwa Częstochowskiego w 1975 roku, Trutowisko należało do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Częstochowie. WZP powierzył nadzór nad trutowiskiem Antoniemu Piepszyca, Henrykowi Chyra i Franciszkowi Bambynek. Od 1976 roku Trutowisko zostało udostępnione dla pszczelarzy województwa częstochowskiego.

  Pod koniec lat osiemdziesiątych Trutowisko przerwało kilkuletnią działalność. Powodem tego faktu było ówczesne sztuczne unasiennianie matek użytkowych. Jednakże na początku lat osiemdziesiątych wznowiono jego działalność pod nadzorem RZP w Częstochowie i powrócono do unasienniania matek w naturalnych warunkach. Opiekę nad Trutowiskiem objęło Koło Koszęcin, Henrykowi Chyra powierzono nadzór nad hodowlą z ramienia Komisji Hodowlanej przy RZP, a funkcję kierownika Trutowiska powierzono Reinholdowi Bambynek.
  img


  Na trutowisku odbywały się liczne imprezy pszczelarskie, a na wyróżnienie zasługują trzy następujące:
  30-lecie Trutowiska „Krywałd” w dniu 25.07.1998 roku. Organizatorami uroczystości byli: Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, Koła Pszczelarzy w Koszęcinie i w Kaletach i Nadleśnictwo Brynek.
  25-lecie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie część druga w Krywałdzie 4.08.2001 roku.
  Organizatorami byli: Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Nadleśnictwo Brynek 40-lecie Trutowiska „Krywałd” w Krywałdzie 29.06.2008 roku.
  Organizatorami byli: Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, Komisja Hodowlana przy RZP, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Nadleśnictwo Brynek.


NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c