Dzisiaj jest: roku
Logo
img

BIEŻĄCE ZADANIA RZPCZ

img Działalność pszczelarzy jest ściśle związana z ochroną środowiska i zasobów naturalnych. Znaczenie pszczół w utrzymaniu ekosystemu i jego prawidłowym rozwoju jest ogromne. Brak tej świadomości obraca się przeciwko człowiekowi. Natura pilnie strzeże swoich skarbów i pozwala z nich korzystać tym ludziom którzy dbają o jej dobro.
 1. Współpraca z terenowymi organizacjami samorządowymi
 2. Reprezentowanie RZP i obrona interesów pszczelarzy
 3. Ochrona pszczół i środowiska
 4. Organizacja konferencji i szkoleń
 5. Realizacja projektów ARR
 6. Organizacja Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę
 7. Zaopatrzenie pszczelarzy w pasze dla pszczół
 8. Zaopatrzenie pszczelarzy w leki dla pszczół
 9. Zaopatrzenie pszczelarzy w matki pszczele
 10. Zaopatrzenie pszczelarzy w odkłady pszczele
 11. Ubezpieczenie pasiek
 12. Zaopatrzenie w sprzęt
img

CELE I ZADANIA STATUTOWE

§ 4
Celem RZP jest integracja pszczelarzy, promocja działalności pszczelarskiej, dbałość o społeczny i ekonomiczny status pszczelarzy, upowszechnianie wiedzy i etyki zawodowej wśród pszczelarzy, kształtowanie społecznej świadomości na temat roli i znaczenia pszczoły w środowisku naturalnym.

§ 5
Zadaniem RZP jest wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa a w szczególności:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy Kołom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych.
2. Koordynowanie pracy Kół Pszczelarzy.
3. Reprezentowanie interesów Kół Pszczelarzy oraz ich członków wobec władz i instytucji. Troska o wysoką rangę zawodu pszczelarza.
4. Podejmowanie działań w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności pszczelarskich swoich członków.
5. Współdziałanie z władzami administracyjnymi oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi w zakresie rozwoju i promocji pszczelarstwa oraz ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.
6. Rozwój pszczelarstwa w regionie częstochowskim jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego.
7. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich.
8. Kontynuowanie najlepszych tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich w tym dawnego Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Częstochowie.
9. Propagowanie pszczelarskiej etyki zawodowej.

NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c