Dzisiaj jest: roku
Logo
ZASŁUŻENI PSZCZELARZE

Biografia Jana Pyrkosza - działacza pszczelarskiego w naszym rejonie, inicjatora organizacji pszczelarskich.
⇧ ZWIŃ ⇧

pyrkosz Kol. Jan Pyrkosz (ur.1906 zm. 15.12.1985 w Częstochowie) działacz pszczelarski już w okresie międzywojennym, gdyż w Częstochowie już w 1927r działało stowarzyszenie pszczelarskie [1], do chwili wybuchu II wojny światowej [2]. W czasie wojny członek ruchu oporu, działał również na rzecz pszczelarzy starając się o przydział reglamentowanego cukru (zanieczyszczanego trocinami) na podkarmianie pszczół.

Po wojnie gromadził wokół siebie pszczelarzy gdy Związek został włączony do Organizacji Kółek Rolniczych. W swej działalności pomagał mu fakt prowadzenia sklepu z produktami pszczelimi i sprzętem pasiecznym, prowadził też własną pasiekę.

W 1956r po rewindykacji Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zostaje wybrany na prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Częstochowie, był też pierwszym prezesem powołanego w dniu 01.07.1975r w Częstochowie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.

W 1966r brał udział w uroczystościach związanych z 60-tą rocznicą śmierci ks.dr Jana Dzierżona, wówczas postanowił uhonorować jego postać medalem.      Z jego inicjatywy i pomysłu został opracowany medal [5]. Pierwsze egzemplarze wykonane zostały z przyniesionego przez pszczelarzy Koła w Częstochowie kolorowego złomu(metale kolorowe były reglamentowane).

W latach 70-tych Wojewódzkie Związki Pszczelarzy(w Katowicach [3], Piotrkowie Trybunalskim [4] i innych) zamawiały u pana Pyrkosza medale, które potem wręczano działaczom związkowym.

W latach 80-tych (dokładna data do ustalenia w PZP) Polski Związek Pszczelarski w Warszawie podjął uchwałę Zarządu, że medal ten będzie najwyższym odznaczeniem dla wyróżniających się działaczy Pszczelarskich w Polsce. Idea medalu ks.dr Jana Dzierżona jest do dziś aktualna, choć jego pierwowzór został zmieniony.

Kolega Jan Pyrkosz był aktywnym działaczem związkowym do ostatnich swoich dni. Jego lokal handlowy był miejscem, w którym działały lokalne władze Koła w Częstochowie. Nie pozostawił potomka, który przejąłby po nim hobby jako pszczelarz i działacz związkowy.

Przypisy i załączniki

1)"Pszczelarstwo Polskie" nr 2-1927r-str.50
2)"Pasieka" nr 4-1938r-str.62
3)Medal Pamiątkowy nadany Janowi Pyrkoszowi (24.05.1971r) przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Katowicach
4)"Pszczelarstwo i Pszczelarze Województwa Piotrkowskiego w latach 1975-2000" str.101
5)Awers i rewers opracowanego przez Jana Pyrkosza medalu ks.dr Jana Dzierżona medal


NIP: 573 133 73 72
RAIFFEISEN POLBANK SA
- Oddz. w Cz-wie

NR RACHUNKU:
05 1750 0012 0000 0000 3089 7617

42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
tel.34 365 74 39
Mail: rzpcz@interia.pl

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 10-14

seled4@interia.pl

liczba odwiedzin
ponad 3000/m-c