Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Projekty KPWP - zakup sprzętu pszczelarskiego (2021.03.13)210313
210313Wróciły do nas zatwierdzone umowy z KOWR, więc możemy już przystąpić do zakupu sprzętu pszczelarskiego.
Szczegóły realizacji projektów zostały opisane w poniższym piśmie Prezesa Piotra Krawczyka do Prezesów Kół:
http://rzpcz.pl/docs1/Komunikat_Zarzadu_RZP_marzec_2021.pdf
Każde Koło ma przyznaną pewną pulę dotacji. Jeżeli ta pula nie zostanie wykorzystana w Kole to pozostała kwota zostaje przeznaczona do wykorzystania przez pszczelarzy RZP po 30 kwietnia 2021 r.
Każdy pszczelarz, który chce uzyskać refundację i spełnia warunki jej uzyskania wypełnia druk:
"Dane do umowy na zakup sprzętu ..." ,
a następnie dostarcza go do Prezesa Koła i do biura RZP (najlepiej pocztą elektroniczną).
Na tej podstawie w biurze RZP zostanie sporządzona bezbłędnie Umowa Na Zakup Sprzętu ...,
która w 2 egzemplarzach zostanie odesłana Pszczelarzowi do podpisu, a jej jedna kopia wraca z pdpisem do biura RZP.
Termin realizacji: do 30 czerwca 2021 r.
Szczegóły realizacji są podane w załącznikach poniżej.
Sprzęt pszczelarski:
http://rzpcz.pl/docs1/Zalacznik_nr_2_-_Dane_do_umowy_sprzet.pdf
Gospodarka wędrowna:
http://rzpcz.pl/docs1/Zalacznik_nr_2_-_Dane_do_umowy_gospod.wedrowna.pdf
Podajemy równiez cennik leków z firmy Pro-Wet:
http://rzpcz.pl/docs1/Zalacznik_nr_3_-_Oferta_na_leki_pszczoly_Czestochowa_02.2021.pdf
Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl