Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Zawiadomienie o zabiegach ograniczania liczebności populacji chrabąszczy na terenie Nadleśnictw Kłobuck i Olesno (2021.05.15)210515
210515Zawiadomienie o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zabiegów ograniczania liczebności populacji chrabąszczy z zastosowaniem środka ochrony roślin.
W bieżącym roku na terenie Nadleśnictw Kłobuck i Olesno przewiduje się wystąpienie masowego lotu chrabąszczy: majowego i kasztanowca.
Zabiegi ograniczania liczebności postaci doskonałych (imagines) tych owadów zostaną przeprowadzone w chwili kulminacji rójek, co zapobiegnie defoliacji koron drzew (chrząszcze intensywnie żerują na liściach przyczyniając się do całkowitej ich utraty, tzw. gołożerów), oraz ograniczy liczbę złożonych przez samice jaj do gleby.
Wylęgnięte larwy (tzw. pędraki) są znacznie groźniejsze dla gospodarki leśnej - żerując uszkadzają korzenie siewek, sadzonek, a nawet starszych drzew. Skutkiem żeru są duże trudności w uzyskaniu trwałego odnowienia lasu.
Ograniczanie nadmiernej liczebności imagines chrabąszczy przeprowadzone zostanie:
W nadleśnictwie Kłobuck: na łącznej powierzchni 16 ha, w Leśnictwie Rębielice - 16 ha, położonym w zasięgu terytorialnym gminy Popów (w sąsiedztwie granicy z gminą Miedźno).
W nadleśnictwie Olesno: na łącznej powierzchni 76 ha, w Leśnictwie Sternalice: 76 ha i położonym w zasięgu terytorialnym Gmin: Radłów i Gorzów Śląski.
Do zabiegów użyty zostanie insektycyd o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP.
http://rzpcz.pl/docs1/Oprysk_2021___Nadlesnictwo_Klobuck_zawiadomienie.pdf
http://rzpcz.pl/docs1/Oprysk_2021___Nadlesnictwo_Olesno_zawiadomienie.pdf
http://rzpcz.pl/docs1/Oprysk_2021___Olesno_mapa_pola_zabiegowego.jpg
http://rzpcz.pl/docs1/Oprysk_2021___Mospilan-20-sp-karta-charakterystyki.pdf
http://rzpcz.pl/docs1/Oprysk_2021___Mospilan_20_SP_zastprof_-_ET_07-04-2020.pdf
http://rzpcz.pl/docs1/Oprysk_2021___Ikar_95_EC_-_karta_charakterystyki_-_2020-11-09.pdf
http://rzpcz.pl/docs1/Oprysk_2021___Ikar_20_L_ET.pdf
Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl