Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Projekt (2021.05.15)210515
210515Projekt "Dobre praktyki w pszczelarstwie w odniesieniu do Apiturizmu i Apiterapii w kraju i zagranicą" zatwierdzony, kwota dofinansowania 32 487 zł.
Szczegóły projektu - tutaj:

http://rzpcz.pl/docs1/2021-wyjazd_RZP-opis.pdf

http://rzpcz.pl/obrazki/banner_ksow.jpg
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regionalny Związek Pszczelarzy informuje, iż realizuje operację pn. "Dobre praktyki pszczelarskie w odniesieniu do Apiturizmu i Apiterapii w kraju i za granicą" mającą na celu ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu pszczelarstwa i promocji produktów pszczelich połączonych z pszczelą turystyką.
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach Działania 6 - "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju".
Celem projektu jest:
- zwiększenie rozwoju terenów wiejskich w zakresie pszczelarstwa i dobrych praktyk,
- aktywizacja i upowszechnienie apiturizmu oraz apiterapii produktowej wśród 30 osób, do których skierowana jest operacja,
- rozwój apiturizmu i apiterapi na terenach wiejskich za pomocą wyjazdu studyjnego,
- rozwój i zwiększanie ilości pni pszczelich i powstawanie nowych pasiek (gdzie główną inspiracją będzie apiturizm lub apiterapia) na terenie województw: łódzkie, śląskie i opolskie, do których jest skierowany projekt.
Grupa docelowa to:
- osoby w wieku powyżej 18 lat,
- zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie, śląskie i opolskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).
Grupę docelową stanowić będzie 30os, w tym: 20os z woj. śląskiego, 5os z woj. łódzkiego oraz 5os z woj. opolskiego. Ponadto, każdy z uczestników wyjazdu, musi posiadać pasiekę pszczelą i być zrzeszonym w kole pszczelarskim.
Efekty operacji:
- rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
- powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,
- podniesienie poziomu świadomości z zakresu ekoturystyki i turystyki zdrowotnej,
- zrealizowanie 3-dniowego wyjazdu studyjnego (dla 30 uczestników).
Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:
- liczba instytucji, do których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie - 80 instytucji;
- liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym - 30 osób
- liczba województw na terenie których powstaną nowe usługi - 3 województwa: łódzkie, śląskie i opolskie
Ramowy program wyjazdu studyjnego
Liczebność grupy: 30 osób
Plan wyjazdu (godziny nie są jeszcze znane na tak wstępnym etapie planowania)
Dzień 1
- Zbiórka w centrum Częstochowy.
- Przejazd do zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej znajdującej się w Polsce, Sądecki Bartnik -Stróże Kamianna
http://www.bartnik.pl
- Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności:
o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych praktyk;
- Przerwa obiadowa;
o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej i domków do apiterapi
- Zakończenie spotkania;
- Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do granicy polsko-słowackiej
- Postój: kolacja i zakwaterowanie w hotelu;
Dzień 2
- Śniadanie i zbiórka przed hotelem
- Przejazd do zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej znajdującej się na Słowacji Banska Bystrica -
http://www.sosbanbb.sk
- Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności:
o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych praktyk;
- Przerwa obiadowa;
o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej
- Zakończenie spotkania;
- Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do granicy słowacko-czeskiej
- Postój: kolacja i zakwaterowanie w hotelu w Słowacji;
Dzień 3
- Śniadanie i zbiórka przed hotelem
- Przejazd do zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej znajdującej się na terenie Czech Bucowice -
http://www.vcelarstvisedlacek.cz
- Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności:
o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych praktyk;
- Przerwa obiadowa;
o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej
- Zakończenie spotkania;
- Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do Częstochowy
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: rzpczest@gmail.com
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 608 729 046 lub 603 860 460;
Informujemy, że istniej możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW w bazie partnerów!
Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego
http://ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów.
Chcesz zostać Partnerem KSOW - zarejestruj się na stronie ksow.pl

http://rzpcz.pl/obrazki/2021efr01.jpg
http://rzpcz.pl/obrazki/2021efr02.jpg
http://rzpcz.pl/obrazki/2021efr03.jpg


3-dniowy wyjazd studyjny (dla 30 uczestników):
  • Dzień 1: Sądecki Bartnik -Stróże Kamianna
    http://www.bartnik.pl
  • Dzień 2: Banska Bystrica -
    http://www.sosbanbb.sk
  • Dzień 3: Czech Bucowice -
    http://www.vcelarstvisedlacek.cz

Podpisany przez Prezesów RZP.
Post na Facebooku

http://rzpcz.pl/obrazki/proj2021_01.jpg
http://rzpcz.pl/obrazki/proj2021_02.jpg

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego Planu Operacyjnego "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich":
http://ksow.pl
oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów.
http://rzpcz.pl/obrazki/banner_ksow.jpg
Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl