Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Projekt (2021.05.15)210515
210515Projekt "Dobre praktyki w pszczelarstwie w odniesieniu do Apiturizmu i Apiterapii w kraju i zagranicą" zatwierdzony, kwota dofinansowania 32 487 zł.
Szczegóły projektu - tutaj:

http://rzpcz.pl/docs1/2021-wyjazd_RZP-opis.pdf

http://rzpcz.pl/obrazki/banner_ksow.jpg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regionalny Związek Pszczelarzy informuje, iż realizuje operację pn. "Dobre praktyki pszczelarskie w odniesieniu do Apiturizmu i Apiterapii w kraju i za granicą" mającą na celu ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu pszczelarstwa i promocji produktów pszczelich połączonych z pszczelą turystyką.
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach Działania 6 - "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju".
Celem projektu jest:
- zwiększenie rozwoju terenów wiejskich w zakresie pszczelarstwa i dobrych praktyk,
- aktywizacja i upowszechnienie apiturizmu oraz apiterapii produktowej wśród 30 osób, do których skierowana jest operacja,
- rozwój apiturizmu i apiterapi na terenach wiejskich za pomocą wyjazdu studyjnego,
- rozwój i zwiększanie ilości pni pszczelich i powstawanie nowych pasiek (gdzie główną inspiracją będzie apiturizm lub apiterapia) na terenie województw: łódzkie, śląskie i opolskie, do których jest skierowany projekt.
Grupa docelowa to:
- osoby w wieku powyżej 18 lat,
- zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie, śląskie i opolskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).
Grupę docelową stanowić będzie 30os, w tym: 20os z woj. śląskiego, 5os z woj. łódzkiego oraz 5os z woj. opolskiego. Ponadto, każdy z uczestników wyjazdu, musi posiadać pasiekę pszczelą i być zrzeszonym w kole pszczelarskim.
Efekty operacji:
- rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
- powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,
- podniesienie poziomu świadomości z zakresu ekoturystyki i turystyki zdrowotnej,
- zrealizowanie 3-dniowego wyjazdu studyjnego (dla 30 uczestników).
Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:
- liczba instytucji, do których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie - 80 instytucji;
- liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym - 30 osób
- liczba województw na terenie których powstaną nowe usługi - 3 województwa: łódzkie, śląskie i opolskie
Ramowy program wyjazdu studyjnego
Liczebność grupy: 30 osób
Plan wyjazdu (godziny nie są jeszcze znane na tak wstępnym etapie planowania)
Dzień 1
- Zbiórka w centrum Częstochowy.
- Przejazd do zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej znajdującej się w Polsce, Sądecki Bartnik -Stróże Kamianna
http://www.bartnik.pl
- Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności:
o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych praktyk;
- Przerwa obiadowa;
o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej i domków do apiterapi
- Zakończenie spotkania;
- Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do granicy polsko-słowackiej
- Postój: kolacja i zakwaterowanie w hotelu;
Dzień 2
- Śniadanie i zbiórka przed hotelem
- Przejazd do zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej znajdującej się na Słowacji Banska Bystrica -
http://www.sosbanbb.sk
- Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności:
o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych praktyk;
- Przerwa obiadowa;
o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej
- Zakończenie spotkania;
- Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do granicy słowacko-czeskiej
- Postój: kolacja i zakwaterowanie w hotelu w Słowacji;
Dzień 3
- Śniadanie i zbiórka przed hotelem
- Przejazd do zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej znajdującej się na terenie Czech Bucowice -
http://www.vcelarstvisedlacek.cz
- Rozpoczęcie pokazu pracowni pszczelarskiej wraz z opisem funkcjonalności:
o Prelekcja właściciela pasieki z początków działalności i ciekawostek związanych z jej prowadzeniem i dobrych praktyk;
- Przerwa obiadowa;
o Pokaz i prelekcja pasieki pokazowej
- Zakończenie spotkania;
- Zbiórka na parkingu przed pasieką i podróż do Częstochowy
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: rzpczest@gmail.com
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 608 729 046 lub 603 860 460;

Informujemy, że istniej możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW w bazie partnerów!
Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego
http://ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów.
Chcesz zostać Partnerem KSOW - zarejestruj się na stronie ksow.pl


http://rzpcz.pl/obrazki/2021efr01.jpg
http://rzpcz.pl/obrazki/2021efr02.jpg
http://rzpcz.pl/obrazki/2021efr03.jpg


3-dniowy wyjazd studyjny (dla 30 uczestników):
  • Dzień 1: Sądecki Bartnik -Stróże Kamianna
    http://www.bartnik.pl
  • Dzień 2: Banska Bystrica -
    http://www.sosbanbb.sk
  • Dzień 3: Czech Bucowice -
    http://www.vcelarstvisedlacek.cz

Podpisany przez Prezesów RZP.
Post na Facebooku

http://rzpcz.pl/obrazki/proj2021_01.jpg
http://rzpcz.pl/obrazki/proj2021_02.jpg

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego Planu Operacyjnego "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich":
http://ksow.pl
oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów.
http://rzpcz.pl/obrazki/banner_ksow.jpg
Blok reklam
Ul-tech
img

p>

Ramki do uli róznych typów.Szeroki asortyment.

Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img

a>
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.

Praca Zarządu RZP
img

Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi

Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY W PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail1: rzpcz@interia.pl, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl