Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Analiza miodu - próbki do badania (2021.06.30)210630
210630Informujemy kolegów pszczelarzy, że istnieje możliwość oddania próbek miodu do analizy
Projekt "Analiza jakości miodów pszczelich" w ramach projektów KOWR.
Informujemy o możliwości składania do badań próbek miodów pszczelich w celu określenia ich parametrów jakościowych. Badania miodu będą przeprowadzane przez Zakład Pszczelnictwa w Puławach.
Rodzaje badań:
- Analiza pyłkowa - klasyfikacja odmianowa miodu;
- oznaczenie liczby diastazowej celem określenia aktywności miodu;
- profil cukrowy miodu
W projekcie "Analiza jakości miodów pszczelich" mogą uczestniczyć pszczelarze umieszczający produkty pszczele na rynku zgodnie z prawem. Projekt jest finansowany w 100% kosztów netto, pszczelarz pokrywa jedynie koszty VAT 50 zł za jedno badanie.
Zarząd RZP pszczelarzom, którzy przekażą miód do badań i uzyskają dobrą ocenę wręczą okolicznościowy "Dyplom" uznania za jakość miodu.
Próbki miodu w ilości 150-200 gram jedna próbka, należy składać do 09.07.2021 r. w sklepie u Pani Olgi Romanowskiej lub Biurze RZP .
Jeden pszczelarz może złożyć maksymalnie 2 próbki.
Ilość próbek ograniczona do wysokości wartości projektu.
Próbki powinny być opisane: Imię i nazwisko, RZP Częstochowa, koło pszczelarzy, data miodobrania, nazwa próbki.
Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl