Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
ZABIEGI PRZECIWKO OSNUI GWIAŹDZISTEJ2022.05.06
ZABIEGI OGRANICZAJĄCE MASOWE WYSTĘPOWANIE OSNUI GWIAŹDZISTEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA LUBLINIECPod koniec pierwszej dekady maja, w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Lubliniec rozpoczną się zabiegi ograniczające masowe i wzmożone występowanie populacji osnui gwiaździstej. Te zabiegi to konieczność warunkująca zachowanie trwałości drzewostanów sosnowych.Zabiegi prowadzone będą wyłącznie w godzinach wczesnorannych
i późnowieczornych, kiedy aktywność wszystkich owadów jest minimalna. To m.in. element prewencyjnej ochrony pszczół, zgodnej z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin.
Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 935 ha, w leśnictwach:
  • Sieraków – 62 ha oraz Rędziny – 47 ha, położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Dobrodzień (łącznie 109 ha).
  • Solarnia – 239 ha, Koszwice – 8 ha, Łagiewniki – 15 ha, Lubliniec – 51, Kokotek – 39, położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Pawonków (łącznie 352 ha).
  • Łopian – 46 ha, Lubliniec – 265 ha oraz Kokotek – 163 ha, położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Lubliniec (łącznie 474 ha).
PEŁNA INFORMACJA NA STRONIE NADLEŚNICTWA https://lubliniec.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zabiegi-ograniczajace-masowe-wystepowanie-osnui-gwiazdzist-1
Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl