Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Badanie miodu 20222022.07.01
Projekt „Analiza jakości miodów pszczelich”
Informujemy o możliwości składania do badań próbek miodów pszczelich w celu określenia ich parametrów jakościowych. Badania miodu będą przeprowadzane  przez Zakład Pszczelnictwa w Puławach.


Projekt „Analiza jakości miodów pszczelich”
Informujemy o możliwości składania do badań próbek miodów pszczelich w celu określenia ich parametrów jakościowych. Badania miodu będą przeprowadzane  przez labalotorium w Puławach.
Rodzaje badań:
- Analiza pyłkowa - klasyfikacja odmianowa miodu;
- oznaczenie liczby diastazowej celem określenia aktywności miodu;
- profil cukrowy miodu
W projekcie „Analiza jakości miodów pszczelich” mogą uczestniczyć pszczelarze umieszczający produkty pszczele na rynku zgodnie z prawem (sprzedaż bezpośrednia lub rolniczy handel detaliczny). Projekt jest finansowany w 100% kosztów netto, pszczelarz pokrywa jedynie koszty VAT i dodatkowe w wysokości 100 zł za jedno badanie.
Zarząd RZP pszczelarzom, którzy przekażą miód do badań i uzyskają dobrą ocenę wręczą okolicznościowy „Certyfikat jakości” uznania za jakość miodu podczas naszego Regionalnego Święta Pszczelarza.
Próbki miodu w ilości 200 gram jedna próbka, należy składać 6 lipca do biura RZP w Częstochowie lub  sklepie przy Biurze RZP u Pani Olgi Romanowskiej.
Jeden pszczelarz może złożyć maksymalnie 2 próbki, dobrze by było aby nie to były miody różne, nie koniecznie rzepakowy.
Ilość próbek ograniczona do wysokości wartości projektu.

Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl