Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Śląskie dla pszczół2022.07.01
220701
Na Trutowisku Murcki wręczono umowy podmiotom wyłonionym w ramach pierwszej edycji otwartego konkursu ofert „Śląskie dla pszczół”

Przedstawiciele podmiotów, wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla pszczół” w 2022 roku, odebrali umowy z rąk Beaty Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Zadania realizowane będą do 30 września 2022 roku.

„Ten program jest realizowany po raz pierwszy. Wszystkim nam zależy na tym, by zintensyfikować współpracę w tym zakresie, współdziałać ze środowiskiem pszczelarzy ze wszystkich subregionów, a przy okazji promować pszczelarstwo. To jest projekt pilotażowy, chcemy zobaczyć jakie będzie zainteresowanie, jakie wsparcie państwa interesuje i w jakiej skali jesteśmy w stanie wesprzeć pszczelarzy w realizacji projektów. Zależy nam na tym, żeby ten program był kontynuowany, dlatego liczę na państwa wsparcie i merytoryczną dyskusję” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa.

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie województwa śląskiego na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu wynosiła łącznie 200 tys. zł. Wpłynęło 14 ofert. Dofinansowanie otrzymało 8 z nich.

Wsparcie przeznaczone jest na ochronę różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin, edukację ekologiczną i promocję w zakresie pszczelarstwa na terenie województwa. Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie na działania obligatoryjne tj. na zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych. Ponadto mogli uzyskać wsparcie na realizację przynajmniej jednego z działań dodatkowych:

    • edukacyjnych, m.in. na zajęcia, warsztaty, pokazy ekologiczne propagujące wiedzę o roli pszczół w środowisku, ich ochronę oraz przykłady dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.
    • promujących pszczelarstwo m.in. na propagowanie ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych.
    • poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich m.in. na zakup węzy pszczelej.

Na liście rankingowej znalazły się:

    • FUNDACJA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO; „Śląskie dla pszczół” – Pszczoła Plus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – dotacja 25 tys. zł,
    • STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY „BESKIDZKIE TRUTNIE”; Cykl warsztatów „Wokół miodu - w odwiedzinach u królowej” – dotacja 24,7 tys. zł,
    • REJONOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY Z SIEDZIBĄ W ORNONTOWICACH; Pomagamy pszczołom w Ornontowicach – 23,7 tys. zł,
    • ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH; Pszczoła dla człowieka - człowiek dla pszczoły – 23,5 tys. zł,
    • STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI; Bioróżnorodność Środowiska naturalnego a życie pszczół w pasiece edukacyjnej “Pod Strzyżówką” – prawie 25 tys. zł,
    • STOWARZYSZENIE MOST; Śląsk miodem płynący – 22,8 tys. zł,
    • STOWARZYSZENIE „7 DOLIN”; Pszczoły i ludzie – 20,4 tys. zł,
    • REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W CZĘSTOCHOWIE
        1. Poprawa warunków pożytkowych dla owadów zapylających poprzez nasadzenia roślin miododajnych na terenach własnych.
        1. Promocja pszczelarstwa propagowanie, dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych – 23,4 tys. zł.

Poprzez zasiew i nasadzenia roślin miododajnych wzbogaci się baza pożytkowa dla pszczół oraz innych zapylaczy, powstaną łąki kwietne m.in. w Ornontowicach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Mysłowicach i aleje drzew miododajnych m.in. w Rydułtowach, Wiśle. Zostaną również przeprowadzane warsztaty oraz doposażenia pasiek edukacyjnych w tym m.in. w Kocierzu Rychwałdzkim, Lędzinach, Wiśle. Ponadto poprawią się warunki sanitarne rodzin pszczelich.

Od Lewej : VPrezez RZP Mariusz Szkleniarz, Straosta Lendziński, Prezes ŚZP w Katowicach Zbigniew Bińko

O szczegółach realizacji poinformujemy w odzielnym komunikacie.


Blok reklam
Ul-tech
img

p>

Ramki do uli róznych typów.Szeroki asortyment.

Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img

a>
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.

Praca Zarządu RZP
img

Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi

Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY W PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail1: rzpcz@interia.pl, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl