Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Śląskie dla pszczół2022.07.01
220701
Na Trutowisku Murcki wręczono umowy podmiotom wyłonionym w ramach pierwszej edycji otwartego konkursu ofert
„Śląskie dla pszczół”

Przedstawiciele podmiotów, wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla pszczół” w 2022 roku, odebrali umowy z rąk Beaty Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Zadania realizowane będą do 30 września 2022 roku.
„Ten program jest realizowany po raz pierwszy. Wszystkim nam zależy na tym, by zintensyfikować współpracę w tym zakresie,
współdziałać ze środowiskiem pszczelarzy ze wszystkich subregionów, a przy okazji promować pszczelarstwo. To jest projekt pilotażowy,
chcemy zobaczyć jakie będzie zainteresowanie, jakie wsparcie państwa interesuje i w jakiej skali jesteśmy w stanie wesprzeć pszczelarzy w realizacji projektów.
Zależy nam na tym, żeby ten program był kontynuowany, dlatego liczę na państwa wsparcie i merytoryczną dyskusję” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa.

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie województwa śląskiego na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu wynosiła łącznie 200 tys. zł. Wpłynęło 14 ofert.
Dofinansowanie otrzymało 8 z nich.
Wsparcie przeznaczone jest na ochronę różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin, edukację ekologiczną i promocję
w zakresie pszczelarstwa na terenie województwa. Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie na działania obligatoryjne
tj. na zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych. Ponadto mogli uzyskać wsparcie na realizację przynajmniej jednego z działań dodatkowych:
 • edukacyjnych, m.in. na zajęcia, warsztaty, pokazy ekologiczne propagując
  e wiedzę o roli pszczół w środowisku, ich ochronę oraz przykłady dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.
 • promujących pszczelarstwo m.in. na propagowanie ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych,
  znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych.
 • poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich m.in. na zakup węzy pszczelej.

Na liście rankingowej znalazły się:
 • FUNDACJA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO; „Śląskie dla pszczół” – Pszczoła Plus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – dotacja 25 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY „BESKIDZKIE TRUTNIE”; Cykl warsztatów „Wokół miodu - w odwiedzinach u królowej” – dotacja 24,7 tys. zł,
 • REJONOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY Z SIEDZIBĄ W ORNONTOWICACH; Pomagamy pszczołom w Ornontowicach – 23,7 tys. zł,
 • ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH; Pszczoła dla człowieka - człowiek dla pszczoły – 23,5 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI; Bioróżnorodność Środowiska naturalnego a życie pszczół w pasiece edukacyjnej “Pod Strzyżówką” – prawie 25 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE MOST; Śląsk miodem płynący – 22,8 tys. zł,
 • STOWARZYSZENIE „7 DOLIN”; Pszczoły i ludzie – 20,4 tys. zł,
 • REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W CZĘSTOCHOWIE
  1. Poprawa warunków pożytkowych dla owadów zapylających poprzez nasadzenia roślin miododajnych na terenach własnych.
  2. Promocja pszczelarstwa propagowanie, dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk,
   tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych – 23,4 tys. zł.

Poprzez zasiew i nasadzenia roślin miododajnych wzbogaci się baza pożytkowa dla pszczół oraz innych zapylaczy, powstaną łąki kwietne m.in. w Ornontowicach,
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Mysłowicach i aleje drzew miododajnych m.in. w Rydułtowach, Wiśle.
Zostaną również przeprowadzane warsztaty oraz doposażenia pasiek edukacyjnych w tym m.in. w Kocierzu Rychwałdzkim, Lędzinach, Wiśle.
Ponadto poprawią się warunki sanitarne rodzin pszczelich.

Od Lewej : VPrezez RZP Mariusz Szkleniarz, Straosta Lendziński, Prezes ŚZP w Katowicach Zbigniew Bińko
O szczegółach realizacji poinformujemy w odzielnym komunikacie.

Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl