Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Konkurs na2022.07.12
220712

Regulamin konkursu na wzorową pasiekę RZP Częstochowa 2022r.

  1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarski w Częstochowie, ul. Łukowa 57 42-280 Częstochowa.2. Przeprowadzenie konkursu powierza się Komisji powołanej zgodnie z uchwałą Zarządu Związku.3. Celem konkursu jest popularyzacja wzorowych pasiek, które godne są naśladowania w zakresie opisanym poniżej.4. Uczestnikami konkursu są pszczelarze należący do RZP Częstochowa.5. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres biuro@rzpcz.pl lub siedziby związku RZP Częstochowa,  wymaganych informacji o pszczelarzu i pasiece.6. Należy podać następujące informacje:a) wiek pszczelarza, staż prowadzenia pasieki, posiadane kwalifikacje, kursy, szkolenia, ilość rodzin, promowanie pszczelarstwa,b) sposób prowadzenia pasieki (np. pasieka stacjonarna czy wędrowna czy prowadzi się hodowlę matek, robi odkłady jakie pozyskuje się produkty, jakie stosuje się leki),c) opis pracowni pszczelarskiej i jej wyposażenie,d) stan wizualny pasieki (zdjęcia lub opis),e) wzbogacanie wiedzy pszczelarskiej (literatura, periodyki itp.),f) wzbogacanie bazy pożytkowej przez pszczelarza (nasadzanie i zasiewy roślin miododajnych),g) promowanie produktów pszczelich i oddziaływanie ich na otoczenie,h) prowadzone przez pszczelarza innowacje i interesujące rozwiązania w pasiece,7. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach na wielkość pasieki:a) pierwsza kategoria – pasieka licząca do 20 rodzin pszczelichb) druga kategoria – pasieka licząca od 20 do 60 rodzin pszczelichc) trzecia kategoria – pasieka licząca powyżej 60 rodzin pszczelich8. Dobrym akcentem byłoby poświadczenie przez Prezesa Koła informacji podanych przez uczestnika konkursu.9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz dyplomy uznania w każdej kategorii.10. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 sierpnia 2022r.

   Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie

  Blok reklam
  Ul-tech
  img
  span>
  Ramki do uli róznego typu.
  Mapa RZP w Czestochowie
  img
  Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
  Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
  Pokarm dla pszczół
  img
  apifood.pl
  Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
  Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
  dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
  Praca Zarządu RZP
  img
  Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
  - z władzami lokalnymi
  - z samorządami
  - z organizacjami pozarządowymi
  Sklep pszczelarski przy RZP
  img
  Olga Romanowska - tel: 516 056 323
  - bogaty wybór asortymentu
  - realizacja zakupów na dotacje z UE
  - współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
  - realizacja indywidualnych zamówień
  ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
  42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
  TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
  NIP: 573 133 73 72
  BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
  seled4@interia.pl